รัฐบาลไทยส่งมอบเครื่องผลิตออกซิเจนแก่อินเดียและนำส่งความช่วยเหลือทางการแพทย์แก่คนไทยในอินเดีย

เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2564 น.ส. ภัทรัตน์ หงษ์ทอง เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงนิวเดลี เป็นผู้แทนรัฐบาลไทยในการส่งมอบเครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 15 เครื่อง ให้แก่สภากาชาติอินเดีย โดยมีนาย Vishwas Vidu Sapkal อธิบดีกรมกิจการใต้ กระทรวงการต่างประเทศอินเดีย เป็นผู้รับมอบ สิ่งของบริจาคที่ถูกลำเลียง โดยเที่ยวบินพิเศษกองทัพอากาศไทยยังรวมถึงเครื่องผลิตออกซิเจนอีกจำนวน 15 เครื่อง ซึ่งชุมชนไทยในอินเดียได้จัดซื้อเพื่อมอบให้แก่สภากาชาดอินเดีย และเตียงสนามกระดาษโดยบริษัท SCG ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ จะส่งมอบให้แก่หน่วยงานของอินเดียที่มีความต้องการต่อไป

การส่งมอบเครื่องผลิตออกซิเจนโดยรัฐบาลไทยดังกล่าวเป็นการแสดงน้ำใจและไมตรีจิตของคนไทยที่มีให้กับอินเดียในการรับมือการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ของอินเดียในปัจจุบัน ซึ่งนาย Vishwas ได้กล่าวแสดงความขอบคุณและความซาบซึ้งจากในจริงต่อน้ำใจของคนไทยที่มอบให้แก่อินเดียในครั้งนี้

นอกจากนี้ รัฐบาลไทยได้จัดส่งเวชภัณฑ์อื่น ๆ เช่น ยาสามัญประจำบ้าน และหน้ากากอนามัย ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ นำไปสนับสนุนดูแลคนไทยที่ยังพำนักอยู่ในอินเดียต่อไป