เวลาทำการและวันหยุด

Tra-Khrutวันหยุดราชการ
ประจำปีพุทธศักราช 2562
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี

วัน วันที่ เดือน วันหยุดราชการ หมายเหตุ
จันทร์ 1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่ T
อังคาร 19 กุมภาพันธ์ วันมาฆบูชา T
พฤหัสบดี 21 มีนาคม Holi Day I
จันทร์ 15 เมษายน วันสงกรานต์ T
อังคาร 16 เมษายน ชดเชยวันสงกรานต์ T
ศุกร์ 19 เมษายน Good Friday I
จันทร์ 20 พฤษภาคม ชดเชยวันวิสาขบูชา T
จันทร์ 3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
T
พุธ 5 มิถุนายน Id-ul-Fitr I
จันทร์ 29 กรกฎาคม ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
T
จันทร์ 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง / Id-ul-Zuha (Bakrid)
T/ I
พฤหัสบดี 15 สิงหาคม Independence Day I
อังคาร 10 กันยายน Muharram I
พุธ 2 ตุลาคม Mahatma Gandhi’s Birthday I
อังคาร 8 ตุลาคม Dussehra I
จันทร์ 14 ตุลาคม ชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร T
อังคาร 12 พฤศจิกายน Guru Nanak’s Birthday I
พฤหัสบดี 5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ T
พุธ 25 ธันวาคม Christmas I
อังคาร 31 ธันวาคม วันสิ้นปี T

 

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 09:00 – 12:30 น.
14:00 – 17:00 น.
วันหยุดราชการประจำสัปดาห์  เสาร์ – อาทิตย์ ปิดทำการ

หมายเหตุ
T = วันหยุดราชการไทย
I = วันหยุดราชการตามสำนักงานของรัฐบาลกลาง กรุงนิวเดลี