เวลาทำการและวันหยุด

Tra-Khrutวันหยุดราชการ
ประจำปีพุทธศักราช 2564
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี

วัน วันที่ เดือน วันหยุดราชการ หมายเหตุ
ศุกร์ 1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่ T
อังคาร 26 มกราคม Republic Day I
ศุกร์ 26 กุมภาพันธ์ วันมาฆบูชา T
จันทร์ 29 มีนาคม Holi Day I
ศุกร์ 2 เมษายน Good Friday I
อังคาร 6 เมษายน วันจักรี T
อังคาร 13 เมษายน วันสงกรานต์ T
พุธ 14 เมษายน วันสงกรานต์ T
อังคาร 4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล T
ศุกร์ 14 พฤษภาคม Id-ul-Fitr I
พุธ 26 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา T
พฤหัสบดี 3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
T
จันทร์ 26 กรกฎาคม ชดเชยวันอาสาฬหบูชา T
พุธ 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
T
พฤหัสบดี 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง T
พุธ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
T
พฤหัสบดี 4 พฤศจิกายน Diwali I
ศุกร์ 19 พฤศจิกายน Guru Nanak’s Birthday I
จันทร์ 6 ธันวาคม ชดเชยวันชาติ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
และวันพ่อแห่งชาติ
T
ศุกร์ 31 ธันวาคม วันสิ้นปี T
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 10:00 – 12:30 น.
14:00 – 16:00 น.
วันหยุดราชการประจำสัปดาห์  เสาร์ – อาทิตย์ ปิดทำการ

หมายเหตุ
T = วันหยุดราชการไทย
I = วันหยุดราชการตามสำนักงานของรัฐบาลกลาง กรุงนิวเดลี