เวลาทำการและวันหยุด

Tra-Khrutวันหยุดราชการ
ประจำปีพุทธศักราช 2563
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี

วัน วันที่ เดือน วันหยุดราชการ หมายเหตุ
พุธ 1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่ T
จันทร์ 10 กุมภาพันธ์ ชดเชยวันมาฆบูชา T
อังคาร 10 มีนาคม Holi Day I
จันทร์ 6 เมษายน วันจักรี / Mahavir Jayanti T / I
ศุกร์ 10 เมษายน Good Friday I
พุธ 6 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา T
จันทร์ 25 พฤษภาคม Id-ul-Fitr I
พุธ 3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
T
จันทร์ 6 กรกฎาคม วันเข้าพรรษา T
อังคาร 7 กรกฎาคม วันชดเชยวันอาสาฬหบูชา T
อังคาร 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว
T
พุธ 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง / Janmashtami
T / I
ศุกร์ 2 ตุลาคม Mahatma Gandhi’s Birthday I
อังคาร 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร T
ศุกร์ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช T
จันทร์ 30 พฤศจิกายน Guru Nanak’s Birthday I
พฤหัสบดี 10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ T
ศุกร์ 11 ธันวาคม วันชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ T
ศุกร์ 25 ธันวาคม Christmas I
พฤหัสบดี 31 ธันวาคม วันสิ้นปี T

 

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 10:00 – 12:30 น.
14:00 – 16:00 น.
วันหยุดราชการประจำสัปดาห์  เสาร์ – อาทิตย์ ปิดทำการ

หมายเหตุ
T = วันหยุดราชการไทย
I = วันหยุดราชการตามสำนักงานของรัฐบาลกลาง กรุงนิวเดลี