นายกรัฐมนตรีไทยและอินเดียพบหารือกันระหว่างการประชุมผู้นำ BIMSTEC ครั้งที่ 4

นายกรัฐมนตรีไทยและอินเดียพบหารือกันระหว่างการประชุมผู้นำ BIMSTEC ครั้งที่ 4

(ภาพและข้อมูลบางส่วนจากเว็บไซต์ทำเนียบรัฐบาล www.thaigov.go.th ) เมื่อวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม Soaltee Crowne ...

เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย ถวายอิสริยาภรณ์ ปัทมศรี แด่เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช

เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย ถวายอิสริยาภรณ์ ปัทมศรี แด่เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช

(ขอบคุณข้อมูลและภาพถ่ายจากสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช) บ่ายวันพุธ ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ ...

อินเดียกับ Blue Economy

อินเดียกับ Blue Economy

แม้ว่าจะมีการอภิปรายเรื่องนี้กันมาก่อนหน้านี้แล้ว แต่แนวคิดเศรษฐกิจภาคทะเล หรือ Blue Economy ...

สิ่งที่น่าสนใจเรียนรู้จากการประชุม Ganga-Mekong Conference 2018 วันที่ 22-23 มี.ค. 2561 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สิ่งที่น่าสนใจเรียนรู้จากการประชุม Ganga-Mekong Conference 2018 วันที่ 22-23 มี.ค. 2561 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 22 – 23 มีนาคม 2561 วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ และศูนย์อินเดียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสถาบัน Indian Council ...