ขอเชิญชวนชาวไทยในกรุงนิวเดลีและละแวกใกล้เคียงเข้าร่วมบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ขอเชิญชวนชาวไทยในกรุงนิวเดลีและละแวกใกล้เคียงเข้าร่วมบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ขอเชิญชวนชาวไทยในกรุงนิวเดลีและละแวกใกล้เคียงเข้าร่วมบำเพ็ญกุศลปัญญา-   สมวาร (๕๐ วัน) ...

พิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

พิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ได้จัดงานเจริญพระพุทธมนต์และุถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ...

ขอเชิญชาวไทยร่วมทำบุญวันอาสาฬหบูชา ณ วัดโภคัลพุทธวิหาร

ขอเชิญชาวไทยร่วมทำบุญวันอาสาฬหบูชา ณ วัดโภคัลพุทธวิหาร

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ขอเชิญชวนชาวไทยในกรุงนิวเดลีร่วมทำบุญ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ...

ขอเชิญชาวไทยในกรุงนิวเดลี ร่วมทำบุญและเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ณ วัดโภคัลพุทธวิหาร ในวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2559

ขอเชิญชาวไทยในกรุงนิวเดลีร่วมทำบุญวันวิสาขบูชา ณ วัดโภคัลพุทธวิหาร

ขอเชิญชาวไทยในกรุงนิวเดลีร่วมทำบุญวันวิสาขบูชา ณ วัดโภคัลพุทธวิหาร

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ขอเชิญชวนชาวไทยในกรุงนิวเดลีร่วมทำบุญ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ...

เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ทำบุญร่วมกับชุมชนไทยในวันสงกรานต์

เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ทำบุญร่วมกับชุมชนไทยในวันสงกรานต์

เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ทำบุญร่วมกับชุมชนไทยในวันสงกรานต์   เมื่อวันพุธที่ 13 เมษายน 2559 นายชลิต มานิตยกุล ...