ตารางราคากลาง: จ้างผู้ดูแลงานบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าย่อย (ระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่ 1 ม.ค. – 30 ก.ย. 2564)

ตารางราคากลาง: จัดจ้างผู้ดูแลรักษาความปลอดภัย ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ และทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ (ระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่ 1 ม.ค. – 30 ก.ย. 2564)

ตารางราคากลาง: จัดจ้างผู้ดูแลงานวิศวกรรมไฟฟ้า งานสื่อสาร ระบบประปาและสุขาภิบาล ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ และทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ (ระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่ 1 ม.ค. – 30 ก.ย. 2564)

ตารางราคากลาง: จัดจ้างผู้ดูแลรักษาความสะอาดอาคารและพื้นที่โดยรวม ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ (ระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่ 1 ม.ค. – 30 ก.ย. 2564)

ตารางแสดงราคากลาง: จัดจ้างผู้ดูแลรักษาสวนและต้นไม้ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ และทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ (ระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2564)

‘ผสานศิลป์แผ่นดินไทย – อินเดีย’ – วงเพลงใหม่

‘ผสานศิลป์แผ่นดินไทย – อินเดีย’ – วงเพลงใหม่

ผสานศิลป์แผ่นดินไทย – อินเดีย การแสดงดนตรีของวงเพลงใหม่​ เพื่อ​รำลึกถึงองค์อัครศิลปิน ...

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช 2563

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช 2563

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ...

ตารางแสดงราคากลาง: โครงการจ้างงานทาสีภายนอกอาคารทำเนียบ ออท.

ตารางแสดงราคากลาง: โครงการเชื่อมอารยธรรมอินเดียสืบไทย ภายใต้งบภารกิจทีมประเทศไทย ประจำปี งปม. 2563

ตารางแสดงราคากลางการจัดจ้างโครงการเชื่อมโยงอารยธรรมอินเดียสืบไทย