ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ฉบับที่ 22/2564 เรื่อง การปิดทำการชั่วคราวของฝ่ายกงสุล

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ฉบับที่ 22/2564 เรื่อง การปิดทำการชั่วคราวของฝ่ายกงสุล

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ฉบับที่ 22/2564 เรื่อง การปิดทำการชั่วคราวของฝ่ายกงสุล ...

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ฉบับที่ 20/2564 เรื่อง การเดินทางกลับประเทศไทยกับเที่ยวบินพิเศษในเดือนมิถุนายน 2564

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ฉบับที่ 20/2564 เรื่อง การเดินทางกลับประเทศไทยกับเที่ยวบินพิเศษในเดือนมิถุนายน 2564

ด้วยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี จะจัดเที่ยวบินพิเศษเส้นทาง กรุงนิวเดลี -กรุงเทพฯ และสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน ...

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ฉบับที่ 20/2564 เรื่อง การปิดทำการชั่วคราวของฝ่ายกงสุล

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ฉบับที่ 20/2564 เรื่อง การปิดทำการชั่วคราวของฝ่ายกงสุล

ด้วยกระทรวงมหาดไทยอินเดียมีคำสั่งให้ทุกเขตการปกครองทั่วประเทศดำเนินมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ เชื้อโควิด-19 อย่างเข้มงวด ...

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ฉบับที่ 19/2564 เรื่อง การปิดทำการชั่วคราวของฝ่ายกงสุล

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ฉบับที่ 19/2564 เรื่อง การปิดทำการชั่วคราวของฝ่ายกงสุล

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ฉบับที่ 19/2564 เรื่อง การปิดทำการชั่วคราวของฝ่ายกงสุล ...

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ฉบับที่ 18/2564 เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในอินเดีย

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ฉบับที่ 18/2564 เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในอินเดีย

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ฉบับที่ 18/2564 เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในอินเดีย ...

รัฐบาลไทยส่งมอบเครื่องผลิตออกซิเจนแก่อินเดียและนำส่งความช่วยเหลือทางการแพทย์แก่คนไทยในอินเดีย

รัฐบาลไทยส่งมอบเครื่องผลิตออกซิเจนแก่อินเดียและนำส่งความช่วยเหลือทางการแพทย์แก่คนไทยในอินเดีย

เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2564 น.ส. ภัทรัตน์ หงษ์ทอง เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงนิวเดลี เป็นผู้แทนรัฐบาลไทยในการส่งมอบเครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 15 ...

ตารางราคากลาง: จ้างผู้ดูแลงานบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าย่อย (ระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่ 1 ม.ค. – 30 ก.ย. 2564)

ตารางราคากลาง: จัดจ้างผู้ดูแลรักษาความปลอดภัย ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ และทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ (ระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่ 1 ม.ค. – 30 ก.ย. 2564)

ตารางราคากลาง: จัดจ้างผู้ดูแลงานวิศวกรรมไฟฟ้า งานสื่อสาร ระบบประปาและสุขาภิบาล ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ และทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ (ระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่ 1 ม.ค. – 30 ก.ย. 2564)

ตารางราคากลาง: จัดจ้างผู้ดูแลรักษาความสะอาดอาคารและพื้นที่โดยรวม ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ (ระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่ 1 ม.ค. – 30 ก.ย. 2564)