‘ผสานศิลป์แผ่นดินไทย – อินเดีย’ – วงเพลงใหม่

‘ผสานศิลป์แผ่นดินไทย – อินเดีย’ – วงเพลงใหม่

ผสานศิลป์แผ่นดินไทย – อินเดีย การแสดงดนตรีของวงเพลงใหม่​ เพื่อ​รำลึกถึงองค์อัครศิลปิน ...

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช 2563

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช 2563

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ...

ตารางแสดงราคากลาง: โครงการจ้างงานทาสีภายนอกอาคารทำเนียบ ออท.

ตารางแสดงราคากลาง: โครงการเชื่อมอารยธรรมอินเดียสืบไทย ภายใต้งบภารกิจทีมประเทศไทย ประจำปี งปม. 2563

ตารางแสดงราคากลางการจัดจ้างโครงการเชื่อมโยงอารยธรรมอินเดียสืบไทย

แถลงการณ์นายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2563 ว่าด้วยวิธีการทำงานแบบ New Normal

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ที่ 14/2563 เรื่อง การลงทะเบียนยืนยันการเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ที่ 14/2563 เรื่อง การลงทะเบียนยืนยันการเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)

  ตามที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน และสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ ...

บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตกับคนไทยในอินเดีย

บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตกับคนไทยในอินเดีย

กรมสุขภาพจิต โดยสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวันรุ่นราชนครินทร์ ให้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตกับคนไทยในอินเดียผ่านทางไลน์

เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในอินเดีย

เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในอินเดีย

ติดตามชมการให้สัมภาษณ์ของนายชุตินทร คงศักดิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี เกี่ยวกับสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในอินเดีย ...