ข่าวสารนิเทศ : แถลงการณ์เรื่องความตึงเครียด อินเดีย – ปากีสถาน

ข่าวสารนิเทศ : แถลงการณ์เรื่องความตึงเครียด อินเดีย – ปากีสถาน

ประเทศไทยห่วงกังวลอย่างยิ่งต่อความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างอินเดียกับปากีสถานภายหลังเหตุการณ์ก่อการร้าย เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ...

แถลงการณ์ต่อเหตุการณ์ก่อการร้ายในเขต Pulwama แคว้นจัมมูและแคชเมียร์

แถลงการณ์ต่อเหตุการณ์ก่อการร้ายในเขต Pulwama แคว้นจัมมูและแคชเมียร์

ประเทศไทยประณามเหตุการณ์ก่อการร้ายซึ่งโจมตีขบวนรถขนส่งกองกำลัง Central Reserve Police Force ในเขต Pulwama เมืองศรีนคร ...

สมเด็จพระปิยมหาราชในโอลด์เดลี

สมเด็จพระปิยมหาราชในโอลด์เดลี

  เมื่อประมาณเกือบหนึ่งศตวรรษครึ่งมาแล้ว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปิยมหาราช รัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรี ได้เสด็จฯ ...

ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ผ้าม่านและมู่ลี่สำหรับอาคารที่ทำการ สอท.ฯ

นิทรรศการ “Mudmee: A Shared Silk Heritage” เปิดให้เข้าชมวันที่ 10 สิงหาคม – 25 กันยายน 2561

นิทรรศการ “Mudmee: A Shared Silk Heritage” เปิดให้เข้าชมวันที่ 10 สิงหาคม – 25 กันยายน 2561

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ร่วมกับ National Museum, New Delhi (NMND) และสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดนิทรรศการ ...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศอินเดียจัดเทศกาลวัฒนธรรมพุทธศาสนาในประเทศ BIMSTEC “Bodhi Parva: BIMSTEC Festival of Buddhist Heritage” (8 – 10 ธ.ค. 2560 ณ กรุงนิวเดลี)

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศอินเดียจัดเทศกาลวัฒนธรรมพุทธศาสนาในประเทศ BIMSTEC “Bodhi Parva: BIMSTEC Festival of Buddhist Heritage” (8 – 10 ธ.ค. 2560 ณ กรุงนิวเดลี)

ระหว่างวันที่ 8-10 ธันวาคม 2560 กระทรวงการต่างประเทศอินเดียได้จัดงานเทศกาลมรดกทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับพุทธศาสนาในประเทศ BIMSTEC (“Bodhi ...

ครบรอบ 90 ปี การเยือนไทยของ รพินทรนาถ ฐากูร

ครบรอบ 90 ปี การเยือนไทยของ รพินทรนาถ ฐากูร

งานครบรอบ 90 ปี การเยือนไทยของ รพินทรนาถ ฐากูร วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 18.00 น. ณ หอประชุม Sahitya Akademi ...

ประเทศไทยรับหน้าที่ประธานคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงนิวเดลี

ประเทศไทยรับหน้าที่ประธานคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงนิวเดลี

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 นายชุตินทร คงศักดิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี รับมอบการเป็นประธานคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงนิวเดลี (ASEAN ...

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุม Delhi Dialogue ครั้งที่ 9

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุม Delhi Dialogue ครั้งที่ 9

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุม Delhi Dialogue ครั้งที่ 9 ...

ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงาน International Cultural Fest 2017 มหาวิทยาลัยมุสลิมอาลีครห์

ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงาน International Cultural Fest 2017 มหาวิทยาลัยมุสลิมอาลีครห์

เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2560  นายอภิรัตน์  สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง  อัครราชทูต  สถานเอกอัครราชทูต  ณ  กรุงนิวเดลี และภริยา ...