ประเทศไทยรับหน้าที่ประธานคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงนิวเดลี

ประเทศไทยรับหน้าที่ประธานคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงนิวเดลี

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 นายชุตินทร คงศักดิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี รับมอบการเป็นประธานคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงนิวเดลี (ASEAN ...

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุม Delhi Dialogue ครั้งที่ 9

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุม Delhi Dialogue ครั้งที่ 9

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุม Delhi Dialogue ครั้งที่ 9 ...

ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงาน International Cultural Fest 2017 มหาวิทยาลัยมุสลิมอาลีครห์

ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงาน International Cultural Fest 2017 มหาวิทยาลัยมุสลิมอาลีครห์

เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2560  นายอภิรัตน์  สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง  อัครราชทูต  สถานเอกอัครราชทูต  ณ  กรุงนิวเดลี และภริยา ...

รับสมัครเยาวชนไทยในต่างประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น ที่ประเทศไทย

รับสมัครเยาวชนไทยในต่างประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น ที่ประเทศไทย

กระทรวงวัฒนธรรมมีกำหนดจัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ: กิจกรรมเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น ...

์Namaste Thailand Cultural Performance Night

์Namaste Thailand Cultural Performance Night

ขอเชิญชาวไทยทุกท่านชมการแสดงนาฏศิลป์ไทยโดยคณะนาฎศิลป์จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ในงาน “Namaste Thailand Cultural ...

งานเทศกาลไทย Namaste Thailand Festival วันที่ 3 – 5 มีนาคม 2560

งานเทศกาลไทย Namaste Thailand Festival วันที่ 3 – 5 มีนาคม 2560

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ขอเชิญชาวไทยทุกท่านร่วมงานเทศกาลไทย Namaste Thailand Festival ในวันศุกร์ที่ 3 – อาทิตย์ที่ 5 ...

มหาวิทยาลัยรามคำแหงรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1/2560 ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยรามคำแหงรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1/2560 ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยรามคำแหงรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1/2560 ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต ...

สถานการณ์การยกเลิกธนบัตรอินเดียมูลค่า 500 และ 1,000 รูปี (สถานะ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559)

สถานการณ์การยกเลิกธนบัตรอินเดียมูลค่า 500 และ 1,000 รูปี (สถานะ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559)

ตามที่รัฐบาลอินเดียได้ประกาศยกเลิกธนบัตรมูลค่า 500 และ 1,000 รูปี เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ...

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี เรื่อง การถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และลงนามถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

สารแสดงความเสียใจจากประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินเดีย

สารแสดงความเสียใจจากประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินเดีย

สารแสดงความเสียใจจากประธานาธิบดีอินเดีย กราบบังคมทูล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ...