รับสมัครเยาวชนไทยในต่างประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น ที่ประเทศไทย

รับสมัครเยาวชนไทยในต่างประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น ที่ประเทศไทย

กระทรวงวัฒนธรรมมีกำหนดจัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ: กิจกรรมเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น ...

์Namaste Thailand Cultural Performance Night

์Namaste Thailand Cultural Performance Night

ขอเชิญชาวไทยทุกท่านชมการแสดงนาฏศิลป์ไทยโดยคณะนาฎศิลป์จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ในงาน “Namaste Thailand Cultural ...

งานเทศกาลไทย Namaste Thailand Festival วันที่ 3 – 5 มีนาคม 2560

งานเทศกาลไทย Namaste Thailand Festival วันที่ 3 – 5 มีนาคม 2560

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ขอเชิญชาวไทยทุกท่านร่วมงานเทศกาลไทย Namaste Thailand Festival ในวันศุกร์ที่ 3 – อาทิตย์ที่ 5 ...

มหาวิทยาลัยรามคำแหงรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1/2560 ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยรามคำแหงรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1/2560 ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยรามคำแหงรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1/2560 ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต ...

สถานการณ์การยกเลิกธนบัตรอินเดียมูลค่า 500 และ 1,000 รูปี (สถานะ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559)

สถานการณ์การยกเลิกธนบัตรอินเดียมูลค่า 500 และ 1,000 รูปี (สถานะ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559)

ตามที่รัฐบาลอินเดียได้ประกาศยกเลิกธนบัตรมูลค่า 500 และ 1,000 รูปี เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ...

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี เรื่อง การถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และลงนามถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

สารแสดงความเสียใจจากประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินเดีย

สารแสดงความเสียใจจากประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินเดีย

สารแสดงความเสียใจจากประธานาธิบดีอินเดีย กราบบังคมทูล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ...

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี เรื่อง การลงนามถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ขอเชิญชาวไทยรับบริการตรวจสุขภาพ ฟรี วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559

ขอเชิญชาวไทยรับบริการตรวจสุขภาพ ฟรี วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ขอเชิญชาวไทย รับบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นจากแพทย์ พยาบาล และเภสัชกรชาวไทย โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ...

การตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยวชนิดใช้ได้หลายครั้ง (multiple entry tourist visa – METV)

การตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยวชนิดใช้ได้หลายครั้ง (multiple entry tourist visa – METV)

เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ...