ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี เรื่อง การลงนามถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ขอเชิญชาวไทยรับบริการตรวจสุขภาพ ฟรี วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559

ขอเชิญชาวไทยรับบริการตรวจสุขภาพ ฟรี วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ขอเชิญชาวไทย รับบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นจากแพทย์ พยาบาล และเภสัชกรชาวไทย โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ...

การตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยวชนิดใช้ได้หลายครั้ง (multiple entry tourist visa – METV)

การตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยวชนิดใช้ได้หลายครั้ง (multiple entry tourist visa – METV)

เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ...

งานวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2558 ที่วัดโภคัลพุทธวิหาร

งานวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2558 ที่วัดโภคัลพุทธวิหาร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ได้ร่วมกับทีมประเทศไทยและชุมชนชาวไทยในกรุงนิวเดลี ประมาณ 100 คน ...