ครบรอบ 4 ปี การบริหารอินเดียของนายกโมดี: บทเรียนถึงประเทศไทย

ครบรอบ 4 ปี การบริหารอินเดียของนายกโมดี: บทเรียนถึงประเทศไทย

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมาเป็นวันครบรอบ 4 ปี การเข้ามาบริหารประเทศของนายนเรนทรา โมดี สื่อต่าง ๆ ได้ทยอยลงบทวิเคราะห์ ...

ทูตไทยแนะ ส่งเสริม BIMSTEC ต้องมุ่งเน้นสร้างความตระหนักรู้และจัดลำดับความสำคัญ

ทูตไทยแนะ ส่งเสริม BIMSTEC ต้องมุ่งเน้นสร้างความตระหนักรู้และจัดลำดับความสำคัญ

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 นายชุตินทร คงศักดิ์ เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐอินเดีย ได้เข้าร่วมการประชุมหารือหัวข้อ ...

ประกาศราคากลางงานจัดซื้อพรมครุภัณฑ์ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต

ประกาศราคากลางงานจัดซื้อพรมครุภัณฑ์ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต

สามารถเลือกดูเอกสาร PDF ได้ที่นี่

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี

คลิกชมประกาศผลพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ในรูปแบบ PDF ที่นี่

ประกาศผลการพิจารณาราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์ทำเนียบเอกอัครราชทูต

ประกาศผลการพิจารณาราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์ทำเนียบเอกอัครราชทูต

คลิกชมเอกสารประกาศผลการพิจารณาราคากลางในรูปแบบ PDF ที่นี่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทยพบหารือทวิภาคีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินเดีย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทยพบหารือทวิภาคีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินเดีย

เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นางศุษมา สวราช (Sushma ...

ประกาศผลการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ

ประกาศผลการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ

* * * * * * * * * สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี 28 พฤศจิกายน 2560

ประกาศผลการจัดซื้อครุภัณฑ์โคมไฟนอกอาคารทำเนียบเอกอัครราชทูต

ประกาศผลการจัดซื้อครุภัณฑ์โคมไฟนอกอาคารทำเนียบเอกอัครราชทูต

* * * * * * * * สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี 28 พฤศจิกายน 2560

ทูตไทยจับมือโยคี อทิตยนาถ เพิ่มพูนความร่วมมือการค้า การลงทุน และวัฒนธรรมไทย-อุตตรประเทศ

ทูตไทยจับมือโยคี อทิตยนาถ เพิ่มพูนความร่วมมือการค้า การลงทุน และวัฒนธรรมไทย-อุตตรประเทศ

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 นายชุตินทร คงศักดิ์ ทูตไทยประจำอินเดีย นำ นายประธาน จองปั่น ประธานกรรมการบริษัท CPF (India) พบหารือกับ ...

ทูตไทยเยี่ยมเยียนนักศึกษาไทยมุสลิมที่ลัคเนาว์ 12 พ.ย. 2560

ทูตไทยเยี่ยมเยียนนักศึกษาไทยมุสลิมที่ลัคเนาว์ 12 พ.ย. 2560

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560 นายชุตินทร คงศักดิ์ ทูตไทยพร้อมด้วย ม.ล. ปิยวรรณ คงศักดิ์ ภริยา ได้เดินทางไปเยี่ยมนักศึกษาไทย ...