ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ฉบับที่ 24/2563 เรื่อง การลงทะเบียนแสดงความประสงค์เดินทางกลับประเทศไทย และเที่ยวบินพิเศษวันที่ 1 และ 6 กันยายน 2563

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ฉบับที่ 24/2563 เรื่อง การลงทะเบียนแสดงความประสงค์เดินทางกลับประเทศไทย และเที่ยวบินพิเศษวันที่ 1 และ 6 กันยายน 2563

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ขอแจ้งว่า การลงทะเบียนแสดงความประสงค์เดินทางกลับประเทศไทย ...

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ฉบับที่ 22/2563 เรื่อง การลงทะเบียนแสดงความประสงค์เดินทางกลับประเทศไทย และเที่ยวบินพิเศษวันที่ 16 สิงหาคม 2563

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ฉบับที่ 22/2563 เรื่อง การลงทะเบียนแสดงความประสงค์เดินทางกลับประเทศไทย และเที่ยวบินพิเศษวันที่ 16 สิงหาคม 2563

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ขอแจ้งว่า การลงทะเบียนแสดงความประสงค์เดินทางกลับประเทศไทย ...

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ที่ 21/2563 เรื่อง การสำรวจจำนวนคนไทยที่พำนักในสาธารณรัฐอินเดีย ที่ประสงค์เดินทางกลับประเทศไทย

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ที่ 21/2563 เรื่อง การสำรวจจำนวนคนไทยที่พำนักในสาธารณรัฐอินเดีย ที่ประสงค์เดินทางกลับประเทศไทย

  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา และสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ ...

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ฉบับที่ 19/2563 เรื่อง เที่ยวบินพิเศษ วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เลื่อนทำการบิน

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ฉบับที่ 19/2563 เรื่อง เที่ยวบินพิเศษ วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เลื่อนทำการบิน

อ้างถึงประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ฉบับที่ 18/2563 วันที่ 27 มิถุนายน 2563 เรื่อง ...

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ฉบับที่ 18/2563 เรื่อง การเดินทางกลับประเทศไทยด้วยเที่ยวบินพิเศษ วันที่ 3 กรกฎาคม 2563

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ฉบับที่ 18/2563 เรื่อง การเดินทางกลับประเทศไทยด้วยเที่ยวบินพิเศษ วันที่ 3 กรกฎาคม 2563

ตามที่รัฐบาลอินเดียจะจัดให้มีเที่ยวบินพิเศษเพื่อให้ชาวอินเดียที่ตกค้างในประเทศไทยเดินทางกลับสาธารณรัฐอินเดียในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ...

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ฉบับที่ 10/2563 เรื่อง มาตรการเพิ่มเติมในประเทศไทย ในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ฉบับที่ 10/2563 เรื่อง มาตรการเพิ่มเติมในประเทศไทย ในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ขอแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมให้คนไทยในอินเดียได้รับทราบและพิจารณา ดังนี้   ...

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ฉบับที่ 8/2563 เรื่อง สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) (มาตรการของอินเดีย: ขยายการตรวจลงตราชาวต่างประเทศที่ได้รับผลกระทบในการเดินทางกลับประเทศ)

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ฉบับที่ 7/2563 เรื่อง สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) (ขยายเวลาการระงับเที่ยวบินระหว่างประเทศ และรายชื่อสถานบริการเอกชนเพื่อการตรวจเชื้อ COVID-19)

แบบฟอร์มลงทะเบียนคนไทยที่จะเดินทางกลับประเทศไทย

แบบฟอร์มลงทะเบียนคนไทยที่จะเดินทางกลับประเทศไทย

ชาวไทยที่พำนักอยู่ในอินเดียที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยกรุณากรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนคนไทยที่จะเดินทางกลับประเทศไทย ...

ประกาศ ฉบับที่ 3/2563 เรื่อง สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)