การเดินทางกลับประเทศไทยกับเที่ยวบินพิเศษในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564

การเดินทางกลับประเทศไทยกับเที่ยวบินพิเศษในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ฉบับที่ 29/2564 เรื่อง การเดินทางกลับประเทศไทยกับเที่ยวบินพิเศษในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ...

การเดินทางกลับประเทศไทยกับเที่ยวบินพิเศษในวันที่ 16 กรกฎาคม 2564

การเดินทางกลับประเทศไทยกับเที่ยวบินพิเศษในวันที่ 16 กรกฎาคม 2564

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ฉบับที่ 28/2564 เรื่อง การเดินทางกลับประเทศไทยกับเที่ยวบินพิเศษในวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ...

การเดินทางกลับประเทศไทยกับเที่ยวบินพิเศษในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564

การเดินทางกลับประเทศไทยกับเที่ยวบินพิเศษในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ฉบับที่ 27/2564 เรื่อง การเดินทางกลับประเทศไทยกับเที่ยวบินพิเศษในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ...

การเปลี่ยนแปลงมาตรการการเข้ารับการกักกันในสถานที่กักกันแห่งรัฐสำหรับคนไทย และขั้นตอนการเดินทางกลับประเทศไทย

การเปลี่ยนแปลงมาตรการการเข้ารับการกักกันในสถานที่กักกันแห่งรัฐสำหรับคนไทย และขั้นตอนการเดินทางกลับประเทศไทย

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ฉบับที่ 26/2564 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงมาตรการการเข้ารับการกักกันในสถานที่กักกันแห่งรัฐสำหรับคนไทย ...

การเดินทางกลับประเทศไทยกับเที่ยวบินพิเศษที่จัดโดยรัฐบาลอินเดียในเดือนพฤษภาคม 2564

การเดินทางกลับประเทศไทยกับเที่ยวบินพิเศษที่จัดโดยรัฐบาลอินเดียในเดือนพฤษภาคม 2564

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ฉบับที่ 15/2564 เรื่อง การเดินทางกลับประเทศไทยกับเที่ยวบินพิเศษที่จัดโดยรัฐบาลอินเดีย ...

การยกเลิกการเดินทางกลับประเทศไทยกับเที่ยวบินพิเศษที่จัดโดยรัฐบาลอินเดีย ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564

การยกเลิกการเดินทางกลับประเทศไทยกับเที่ยวบินพิเศษที่จัดโดยรัฐบาลอินเดีย ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ฉบับที่ 17/2564 เรื่อง การยกเลิกการเดินทางกลับประเทศไทยกับเที่ยวบินพิเศษที่จัดโดยรัฐบาลอินเดีย ...

การเดินทางกลับประเทศไทยกับเที่ยวบินพิเศษที่จัดโดยรัฐบาลอินเดีย วันที่ 17 เมษายน 2564

การเดินทางกลับประเทศไทยกับเที่ยวบินพิเศษที่จัดโดยรัฐบาลอินเดีย วันที่ 17 เมษายน 2564

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ฉบับที่ 13/2564 เรื่อง การเดินทางกลับประเทศไทยกับเที่ยวบินพิเศษที่จัดโดยรัฐบาลอินเดีย วันที่ 17 ...

การเดินทางกลับประเทศไทยกับเที่ยวบินพิเศษที่จัดโดยรัฐบาลอินเดีย วันที่ 3 เมษายน 2564

การเดินทางกลับประเทศไทยกับเที่ยวบินพิเศษที่จัดโดยรัฐบาลอินเดีย วันที่ 3 เมษายน 2564

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ฉบับที่ 12/2564 เรื่อง การเดินทางกลับประเทศไทยกับเที่ยวบินพิเศษที่จัดโดยรัฐบาลอินเดีย วันที่ 3 ...

การเดินทางกลับประเทศไทยกับเที่ยวบินพิเศษที่จัดโดยรัฐบาลอินเดีย วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

การเดินทางกลับประเทศไทยกับเที่ยวบินพิเศษที่จัดโดยรัฐบาลอินเดีย วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ฉบับที่ 7/2564 เรื่อง การเดินทางกลับประเทศไทยกับเที่ยวบินพิเศษที่จัดโดยรัฐบาลอินเดีย วันที่ 15 ...

การเดินทางกลับประเทศไทยกับเที่ยวบินพิเศษที่จัดโดยรัฐบาลอินเดีย วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

การเดินทางกลับประเทศไทยกับเที่ยวบินพิเศษที่จัดโดยรัฐบาลอินเดีย วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ฉบับที่ 5/2564 เรื่อง การเดินทางกลับประเทศไทยกับเที่ยวบินพิเศษที่จัดโดยรัฐบาลอินเดีย วันที่ 1 ...