การเดินทางกลับประเทศไทยกับเที่ยวบินพิเศษที่จัดโดยรัฐบาลอินเดีย วันที่ 25 มกราคม 2564

การเดินทางกลับประเทศไทยกับเที่ยวบินพิเศษที่จัดโดยรัฐบาลอินเดีย วันที่ 25 มกราคม 2564

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ฉบับที่ 4/2564 เรื่อง การเดินทางกลับประเทศไทยกับเที่ยวบินพิเศษที่จัดโดยรัฐบาลอินเดีย วันที่ 25 ...

ประกาศ เรื่อง การเดินทางกลับประเทศไทยกับเที่ยวบินพิเศษที่จัดโดยรัฐบาลอินเดีย วันที่ 18 มกราคม 2564

ประกาศ เรื่อง การเดินทางกลับประเทศไทยกับเที่ยวบินพิเศษที่จัดโดยรัฐบาลอินเดีย วันที่ 18 มกราคม 2564

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ฉบับที่ 2/2564 เรื่อง การเดินทางกลับประเทศไทยกับเที่ยวบินพิเศษที่จัดโดยรัฐบาลอินเดีย วันที่ 18 ...

การเดินทางกลับประเทศไทยกับเที่ยวบินพิเศษที่จัดโดยรัฐบาลอินเดีย วันที่ 12 ธันวาคม 2563

การเดินทางกลับประเทศไทยกับเที่ยวบินพิเศษที่จัดโดยรัฐบาลอินเดีย วันที่ 12 ธันวาคม 2563

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ฉบับที่ 27/2563 เรื่อง การเดินทางกลับประเทศไทยกับเที่ยวบินพิเศษที่จัดโดยรัฐบาลอินเดีย วันที่ 12 ...

การลงทะเบียนแสดงความประสงค์เดินทางกลับประเทศไทยสำหรับคนไทย

การลงทะเบียนแสดงความประสงค์เดินทางกลับประเทศไทยสำหรับคนไทย

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ฉบับที่ 26/2563 เรื่อง การลงทะเบียนแสดงความประสงค์เดินทางกลับประเทศไทยสำหรับคนไทย ...

ประกาศปิดทำการฝ่ายกงสุล

ประกาศปิดทำการฝ่ายกงสุล

ด้วยฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี จะปิดให้บริการด้านงานกงสุล ระหว่างวันจันทร์ที่ 26 – วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน ...

การย้ายที่ทำการฝ่ายกงสุลประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี

การย้ายที่ทำการฝ่ายกงสุลประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี

ด้วยฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี จะย้ายที่ทำการไปยังอาคารที่ทำการฯ หลังใหม่ ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2561 โดยมีที่อยู่ ...

ประกาศเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนิปาห์ (Nipah) ที่รัฐเกรละ

ประกาศเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนิปาห์ (Nipah) ที่รัฐเกรละ

     ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน                       เรื่อง  การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนิปาห์ (Nipah) ที่รัฐเกรละ ...

การเปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่บุคคลสัญชาติไทย ผู้มีถิ่นพำนักในอินเดีย

การเปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่บุคคลสัญชาติไทย ผู้มีถิ่นพำนักในอินเดีย

ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ที่ ๗/๒๕๖๑ เรื่อง การเปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่บุคคลสัญชาติไทย ...