ลักลอบนำทองคำเข้าอินเดีย ระวังโดนจับ ต้องโทษทั้งจำและปรับ !!

ลักลอบนำทองคำเข้าอินเดีย ระวังโดนจับ ต้องโทษทั้งจำและปรับ !!

ลักลอบนำทองคำเข้าอินเดีย ระวังโดนจับ ต้องโทษทั้งจำและปรับ !! ...

ของต้องห้าม (Prohibited Goods) และของต้องจำกัด (Restricted Goods)ในการเดินทางเข้าประเทศอินเดีย

ของต้องห้าม (Prohibited Goods) และของต้องจำกัด (Restricted Goods)ในการเดินทางเข้าประเทศอินเดีย

ของต้องห้าม(Prohibited Goods)และของต้องจำกัด(Restricted Goods)ในการเดินทางเข้าประเทศอินเดีย ของต้องห้าม (Prohibited Goods) หมายถึง ...

โครงการกงสุลสัญจร: ตรวจสุขภาพนักศึกษาไทยในอินเดียตอนเหนือประจำปี 2558

โครงการกงสุลสัญจร: ตรวจสุขภาพนักศึกษาไทยในอินเดียตอนเหนือประจำปี 2558

โครงการกงสุลสัญจร: นำแพทย์ไปตรวจสุขภาพนักศึกษาไทยในอินเดียตอนเหนือประจำปี 2558 ที่เมืองลัคเนาว์ เมืองพาราณสี เมืองอาลิการ์ ...

UPDATE: รายงานสถานการณ์สำหรับคนไทยในประเทศอินเดีย

UPDATE: รายงานสถานการณ์สำหรับคนไทยในประเทศอินเดีย

ด้วยในช่วงปลายเดือนตุลาคม 2557 สหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียได้มีประกาศแจ้งเตือนพลเมืองของตนให้ระมัดระวังการที่กลุ่มหัวรุนแรงในภูมิภาคต่างๆ ...

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าผ่านทางไปรษณีย์ ที่ทำการ BLUE DART ถนน R.G. Baruah เมืองกูวาฮาติ รัฐอัสสัม เปิดให้บริการแล้ว

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าผ่านทางไปรษณีย์ ที่ทำการ BLUE DART ถนน R.G. Baruah เมืองกูวาฮาติ รัฐอัสสัม เปิดให้บริการแล้ว

สถานเอกอัครราชทูตไทย มีข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพในการออกวีซ่า VFS โดยมีการขยายการเก็บเงินจากการยื่นขอวีซ่า

ข้อตกลงระดับการให้บริการ

ข้อตกลงระดับการให้บริการ

ทั้งนี้ เมื่อมีการร้องเรียนเข้ามาตามช่องทางข้างต้น เจ้าหน้าที่ที่รับเรื่องฯ จะดำเนินการส่งเรื่องต่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ...

ประกาศค่าธรรมเนียมการให้บริการด้านกงสุลของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี

ประกาศค่าธรรมเนียมการให้บริการด้านกงสุลของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลีขอประกาศค่าธรรมเนียมการให้บริการด้านกงสุล ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2557 เป็นต้นไป ดังนี้

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะเริ่มมาตรการเข้มงวด visa runners ตั้งเเต่วันที่ 12 ส.ค. 57 เป็นต้นไป

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะเริ่มมาตรการเข้มงวด visa runners ตั้งเเต่วันที่ 12 ส.ค. 57 เป็นต้นไป

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้เริ่มเข้มงวดกับบุคคลต่างด้าวที่ใช้สิทธิความตกลงยกเว้นการตรวจลงตรา / สิทธิอื่นๆ (เช่น การยกเว้นการตรวจลงตรา 30 ...

บัตรผู้โดยสารขาเข้ารูปแบบใหม่ของอินเดีย

บัตรผู้โดยสารขาเข้ารูปแบบใหม่ของอินเดีย

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2557 ผู้โดยสารขาเข้าประเทศอินเดีย ยกเว้นชาวอินเดีย จะต้องกรอกบัตรผู้โดยสารขาเข้ารูปแบบใหม่ ตามกฎศุลกากร (Custom ...

ผลจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2557

ผลจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2557

ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2556 และจะมีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไป ...