ทูตไทยร่วมเป็นแขกเกียรติยศ เปิดงานฉลองครบรอบ 25 ปี มูลนิธิฮารนามซิงห์ ฮารบันส์กอร์

ทูตไทยร่วมเป็นแขกเกียรติยศ เปิดงานฉลองครบรอบ 25 ปี มูลนิธิฮารนามซิงห์ ฮารบันส์กอร์

เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 55 ที่ผ่านมา เอกอัครราชทูตพิศาล มาณวพัฒน์ ในฐานะแขกเกียรติยศ เป็นประธานเปิดงานฉลองครบรอบ 25 ปี มูลนิธิ ฮารนามซิงห์ ...