ประกาศราคากลางงานวิศวกรรมไฟฟ้า สื่อสาร ระบบประปา ระบบสุขาภิบาล

รับสมัครเยาวชนไทยในต่างประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น ที่ประเทศไทย

รับสมัครเยาวชนไทยในต่างประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น ที่ประเทศไทย

กระทรวงวัฒนธรรมมีกำหนดจัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ: กิจกรรมเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น ประจำปี ...

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ข่าวสารนิเทศ : แถลงการณ์เรื่องความตึงเครียด อินเดีย – ปากีสถาน

ข่าวสารนิเทศ : แถลงการณ์เรื่องความตึงเครียด อินเดีย – ปากีสถาน

ประเทศไทยห่วงกังวลอย่างยิ่งต่อความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างอินเดียกับปากีสถานภายหลังเหตุการณ์ก่อการร้าย เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ...

แถลงการณ์ต่อเหตุการณ์ก่อการร้ายในเขต Pulwama แคว้นจัมมูและแคชเมียร์

แถลงการณ์ต่อเหตุการณ์ก่อการร้ายในเขต Pulwama แคว้นจัมมูและแคชเมียร์

ประเทศไทยประณามเหตุการณ์ก่อการร้ายซึ่งโจมตีขบวนรถขนส่งกองกำลัง Central Reserve Police Force ในเขต Pulwama เมืองศรีนคร ...

การลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

การลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักรสามารถแจ้งความประสงค์ได้ระหว่างวันที่ ๒๘ มกราคม – ๑๙ ...

การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร – วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงลงคะแนน

การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร – วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงลงคะแนน

ประกาศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี เรื่อง วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร           ...

ประกาศวันหยุดราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ประจำปี 2562

ประกาศราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมสีอาคารทำเนียบเอกอัครราชทูต