การลงทะเบียนแสดงความประสงค์เดินทางกลับประเทศไทยสำหรับคนไทย

การลงทะเบียนแสดงความประสงค์เดินทางกลับประเทศไทยสำหรับคนไทย

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ฉบับที่ 26/2563 เรื่อง การลงทะเบียนแสดงความประสงค์เดินทางกลับประเทศไทยสำหรับคนไทย ...

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช 2563

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช 2563

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ...

ตารางแสดงราคากลาง: โครงการจ้างงานทาสีภายนอกอาคารทำเนียบ ออท.

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ฉบับที่ 24/2563 เรื่อง การลงทะเบียนแสดงความประสงค์เดินทางกลับประเทศไทย และเที่ยวบินพิเศษวันที่ 1 และ 6 กันยายน 2563

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ฉบับที่ 24/2563 เรื่อง การลงทะเบียนแสดงความประสงค์เดินทางกลับประเทศไทย และเที่ยวบินพิเศษวันที่ 1 และ 6 กันยายน 2563

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ขอแจ้งว่า การลงทะเบียนแสดงความประสงค์เดินทางกลับประเทศไทย ...

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ฉบับที่ 22/2563 เรื่อง การลงทะเบียนแสดงความประสงค์เดินทางกลับประเทศไทย และเที่ยวบินพิเศษวันที่ 16 สิงหาคม 2563

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ฉบับที่ 22/2563 เรื่อง การลงทะเบียนแสดงความประสงค์เดินทางกลับประเทศไทย และเที่ยวบินพิเศษวันที่ 16 สิงหาคม 2563

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ขอแจ้งว่า การลงทะเบียนแสดงความประสงค์เดินทางกลับประเทศไทย ...

ตารางแสดงราคากลาง: โครงการเชื่อมอารยธรรมอินเดียสืบไทย ภายใต้งบภารกิจทีมประเทศไทย ประจำปี งปม. 2563

ตารางแสดงราคากลางการจัดจ้างโครงการเชื่อมโยงอารยธรรมอินเดียสืบไทย

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ที่ 21/2563 เรื่อง การสำรวจจำนวนคนไทยที่พำนักในสาธารณรัฐอินเดีย ที่ประสงค์เดินทางกลับประเทศไทย

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ที่ 21/2563 เรื่อง การสำรวจจำนวนคนไทยที่พำนักในสาธารณรัฐอินเดีย ที่ประสงค์เดินทางกลับประเทศไทย

  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา และสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ ...

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ฉบับที่ 19/2563 เรื่อง เที่ยวบินพิเศษ วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เลื่อนทำการบิน

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ฉบับที่ 19/2563 เรื่อง เที่ยวบินพิเศษ วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เลื่อนทำการบิน

อ้างถึงประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ฉบับที่ 18/2563 วันที่ 27 มิถุนายน 2563 เรื่อง ...

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ฉบับที่ 18/2563 เรื่อง การเดินทางกลับประเทศไทยด้วยเที่ยวบินพิเศษ วันที่ 3 กรกฎาคม 2563

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ฉบับที่ 18/2563 เรื่อง การเดินทางกลับประเทศไทยด้วยเที่ยวบินพิเศษ วันที่ 3 กรกฎาคม 2563

ตามที่รัฐบาลอินเดียจะจัดให้มีเที่ยวบินพิเศษเพื่อให้ชาวอินเดียที่ตกค้างในประเทศไทยเดินทางกลับสาธารณรัฐอินเดียในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ...