ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ฉบับที่ 19/2563 เรื่อง เที่ยวบินพิเศษ วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เลื่อนทำการบิน

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ฉบับที่ 19/2563 เรื่อง เที่ยวบินพิเศษ วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เลื่อนทำการบิน

อ้างถึงประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ฉบับที่ 18/2563 วันที่ 27 มิถุนายน 2563 เรื่อง ...

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ฉบับที่ 18/2563 เรื่อง การเดินทางกลับประเทศไทยด้วยเที่ยวบินพิเศษ วันที่ 3 กรกฎาคม 2563

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ฉบับที่ 18/2563 เรื่อง การเดินทางกลับประเทศไทยด้วยเที่ยวบินพิเศษ วันที่ 3 กรกฎาคม 2563

ตามที่รัฐบาลอินเดียจะจัดให้มีเที่ยวบินพิเศษเพื่อให้ชาวอินเดียที่ตกค้างในประเทศไทยเดินทางกลับสาธารณรัฐอินเดียในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ...

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ที่ 17/2563 เรื่อง แนวปฏิบัติการอนุญาตให้คู่สมรสชาวต่างชาติและบุตรที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทยของคนไทยเดินทางเข้าประเทศไทย

แถลงการณ์นายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2563 ว่าด้วยวิธีการทำงานแบบ New Normal

บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตกับคนไทยในอินเดีย

บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตกับคนไทยในอินเดีย

กรมสุขภาพจิต โดยสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวันรุ่นราชนครินทร์ ให้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตกับคนไทยในอินเดียผ่านทางไลน์

เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในอินเดีย

เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในอินเดีย

ติดตามชมการให้สัมภาษณ์ของนายชุตินทร คงศักดิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี เกี่ยวกับสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในอินเดีย ...

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ที่ 13/2563 เรื่อง การลงทะเบียนยืนยันการเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ที่ 13/2563 เรื่อง การลงทะเบียนยืนยันการเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)

ตามที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน และสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ ...

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในอินเดีย ประจำวันที่ 15 เมษายน 2563

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในอินเดีย ประจำวันที่ 15 เมษายน 2563

1. ข้อมูลตัวเลขสะสมผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 (สถานะ 15 เม.ย. 2563 เวลา 08.00 น. (เวลาอินเดีย) ...

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ที่ 12/2563 เรื่อง สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) การขยายเวลามาตรการปิดเมือง (lockdown) ของรัฐบาลอินเดีย

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ที่ 12/2563 เรื่อง สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) การขยายเวลามาตรการปิดเมือง (lockdown) ของรัฐบาลอินเดีย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ขอแจ้งคนไทยในอินเดียเพื่อทราบ ดังนี้ 1. ประกาศของรัฐบาลอินเดีย เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 ...

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ที่ 11/2563 เรื่อง คนไทยในอินเดียลงทะเบียนยืนยันการเดินทางกลับประเทศไทยในช่วง สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ที่ 11/2563 เรื่อง คนไทยในอินเดียลงทะเบียนยืนยันการเดินทางกลับประเทศไทยในช่วง สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)

1. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ขอให้คนไทยยืนยันความประสงค์ในการเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงสถานการณ์โรค COVID – 19 ...