ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ฉบับที่ 9/2563 เรื่อง ขอความร่วมมือคนไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ฉบับที่ 9/2563 เรื่อง ขอความร่วมมือคนไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)

ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ได้แพร่ขยายและส่งผลกระทบ ไปทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ...

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในอินเดีย ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2563

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในอินเดีย ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2563

ข้อมูลตัวเลขสะสมผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 (สถานะ 30 มี.ค. 2563 เวลา 10.30 น. (เวลาอินเดีย) ...

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ฉบับที่ 8/2563 เรื่อง สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) (มาตรการของอินเดีย: ขยายการตรวจลงตราชาวต่างประเทศที่ได้รับผลกระทบในการเดินทางกลับประเทศ)

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ฉบับที่ 7/2563 เรื่อง สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) (ขยายเวลาการระงับเที่ยวบินระหว่างประเทศ และรายชื่อสถานบริการเอกชนเพื่อการตรวจเชื้อ COVID-19)

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ฉบับที่ 6/2563 เรื่อง สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ฉบับที่ 6/2563 เรื่อง สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)

ด้วยเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 รัฐบาลอินเดียยกระดับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ที่เข้มงวดยิ่งขึ้น ...

ลงทะเบียนข้อมูลคนไทยที่กำลังเดินทาง/พำนักในสาธารณรัฐอินเดีย

ประกาศราคาผู้ชนะรายการจัดซื้อครุภัณฑ์รถประจำตำแหน่งอัครราชทูต

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ฉบับที่ 5/2563 เรื่อง การแสดงเอกสารต่อสายการบินเพื่อเดินทางกลับประเทศไทย

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ฉบับที่ 5/2563 เรื่อง การแสดงเอกสารต่อสายการบินเพื่อเดินทางกลับประเทศไทย

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ฉบับที่ 5/2563 เรื่อง การแสดงเอกสารต่อสายการบินเพื่อเดินทางกลับประเทศไทย ...

แบบฟอร์มลงทะเบียนคนไทยที่จะเดินทางกลับประเทศไทย

แบบฟอร์มลงทะเบียนคนไทยที่จะเดินทางกลับประเทศไทย

ชาวไทยที่พำนักอยู่ในอินเดียที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยกรุณากรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนคนไทยที่จะเดินทางกลับประเทศไทย ...