การเดินทางกลับประเทศไทยกับเที่ยวบินพิเศษในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564

การเดินทางกลับประเทศไทยกับเที่ยวบินพิเศษในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ฉบับที่ 29/2564 เรื่อง การเดินทางกลับประเทศไทยกับเที่ยวบินพิเศษในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ...

การเดินทางกลับประเทศไทยกับเที่ยวบินพิเศษในวันที่ 16 กรกฎาคม 2564

การเดินทางกลับประเทศไทยกับเที่ยวบินพิเศษในวันที่ 16 กรกฎาคม 2564

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ฉบับที่ 28/2564 เรื่อง การเดินทางกลับประเทศไทยกับเที่ยวบินพิเศษในวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ...

การเดินทางกลับประเทศไทยกับเที่ยวบินพิเศษในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564

การเดินทางกลับประเทศไทยกับเที่ยวบินพิเศษในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ฉบับที่ 27/2564 เรื่อง การเดินทางกลับประเทศไทยกับเที่ยวบินพิเศษในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ...

การเปลี่ยนแปลงมาตรการการเข้ารับการกักกันในสถานที่กักกันแห่งรัฐสำหรับคนไทย และขั้นตอนการเดินทางกลับประเทศไทย

การเปลี่ยนแปลงมาตรการการเข้ารับการกักกันในสถานที่กักกันแห่งรัฐสำหรับคนไทย และขั้นตอนการเดินทางกลับประเทศไทย

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ฉบับที่ 26/2564 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงมาตรการการเข้ารับการกักกันในสถานที่กักกันแห่งรัฐสำหรับคนไทย ...

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ฉบับที่ 22/2564 เรื่อง การปิดทำการชั่วคราวของฝ่ายกงสุล

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ฉบับที่ 22/2564 เรื่อง การปิดทำการชั่วคราวของฝ่ายกงสุล

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ฉบับที่ 22/2564 เรื่อง การปิดทำการชั่วคราวของฝ่ายกงสุล ...

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ฉบับที่ 20/2564 เรื่อง การเดินทางกลับประเทศไทยกับเที่ยวบินพิเศษในเดือนมิถุนายน 2564

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ฉบับที่ 20/2564 เรื่อง การเดินทางกลับประเทศไทยกับเที่ยวบินพิเศษในเดือนมิถุนายน 2564

ด้วยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี จะจัดเที่ยวบินพิเศษเส้นทาง กรุงนิวเดลี -กรุงเทพฯ และสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน ...

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ฉบับที่ 20/2564 เรื่อง การปิดทำการชั่วคราวของฝ่ายกงสุล

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ฉบับที่ 20/2564 เรื่อง การปิดทำการชั่วคราวของฝ่ายกงสุล

ด้วยกระทรวงมหาดไทยอินเดียมีคำสั่งให้ทุกเขตการปกครองทั่วประเทศดำเนินมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ เชื้อโควิด-19 อย่างเข้มงวด ...

การเดินทางกลับประเทศไทยกับเที่ยวบินพิเศษที่จัดโดยรัฐบาลอินเดียในเดือนพฤษภาคม 2564

การเดินทางกลับประเทศไทยกับเที่ยวบินพิเศษที่จัดโดยรัฐบาลอินเดียในเดือนพฤษภาคม 2564

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ฉบับที่ 15/2564 เรื่อง การเดินทางกลับประเทศไทยกับเที่ยวบินพิเศษที่จัดโดยรัฐบาลอินเดีย ...

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ฉบับที่ 19/2564 เรื่อง การปิดทำการชั่วคราวของฝ่ายกงสุล

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ฉบับที่ 19/2564 เรื่อง การปิดทำการชั่วคราวของฝ่ายกงสุล

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ฉบับที่ 19/2564 เรื่อง การปิดทำการชั่วคราวของฝ่ายกงสุล ...

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ฉบับที่ 18/2564 เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในอินเดีย

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ฉบับที่ 18/2564 เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในอินเดีย

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ฉบับที่ 18/2564 เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในอินเดีย ...