ตัวอย่างวิธีการเลือกตั้ง

ตัวอย่างวิธีการเลือกตั้ง

คลิปวิธีการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรแบบคูหา และ คลิปวิธีการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรทางไปรษณีย์

ประกาศรับสมัคร ผู้จัดการศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจ ไทย-อินเดีย รายได้สูง

ประกาศรับสมัคร ผู้จัดการศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจ ไทย-อินเดีย รายได้สูง

ตามที่สถานทูตได้จัดทำเว็บไซต์ www.thaiindia.netเพื่อเผยแพร่ข้อมูล

ขอเชิญทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดโภคัลพุทธวิหาร

ขอเชิญทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดโภคัลพุทธวิหาร

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวไทยที่พำนักอยู่ใน กรุงนิวเดลี และเมืองข้างเคียง ร่วมกันทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา ในวันอังคารที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ...

กำหนดการ พิธีถวายชัยมงคลเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช

กำหนดการ พิธีถวายชัยมงคลเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช

ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี เลขที่ 56-N, Nyaya Marg, Chanakyapuri, New Delhi-110021 วันอาทิตย์ที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

รับสมัครสอบทุนกระทรวงการต่างประเทศ ปี 2558 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ

รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ

รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ...

ประกาศรับสมัคร ผู้จัดการศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจ ไทย-อินเดีย

ประกาศรับสมัคร ผู้จัดการศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจ ไทย-อินเดีย

ตามที่สถานทูตได้จัดทำเว็บไซต์ www.thaiindia.netเพื่อเผยแพร่ข้อมูล

นายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาร่วมพิธีปิด ASEAN-India Car Rally ที่กรุงนิวเดลี 21 ธันวาคม

นายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาร่วมพิธีปิด ASEAN-India Car Rally ที่กรุงนิวเดลี 21 ธันวาคม

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ อาเซียน-อินเดีย ครบรอบ 20 ปี ในปี 2555 นี้ ผู้นำอาเซียนและอินเดียจึงได้ตกลงที่จะจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย

ข้อมูลสำหรับผู้ที่ไม่สามารถมาเลือกตั้งได้

ข้อมูลสำหรับผู้ที่ไม่สามารถมาเลือกตั้งได้

ข้อมูลสำหรับผู้ที่ไม่สามารถมาเลือกตั้งได้ การเสียสิทธิเมื่อไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุได้แก่

ขณะนี้เว็บไซต์ www.thaiindia.net กลับมาให้บริการข้อมูลแล้ว

ขณะนี้เว็บไซต์ www.thaiindia.net กลับมาให้บริการข้อมูลแล้ว

ขณะนี้เว็บไซต์ www.thaiindia.net กลับมาให้บริการข้อมูลแล้ว ทางทีมงานขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ