ขอเชิญนักศึกษาไทยรับบริการตรวจสุขภาพฟรีที่กรุงนิวเดลีและเมืองอะลิการ์ 5-7 พ.ค. 55

ขอเชิญนักศึกษาไทยรับบริการตรวจสุขภาพฟรีที่กรุงนิวเดลีและเมืองอะลิการ์ 5-7 พ.ค. 55

สถานทูตไทย ณ กรุงนิวเดลี ขอเชิญชวนนักศึกษาไทยในกรุงนิวเดลีและพื้นที่ใกล้เคียง ...

ภาคราชการอินเดียตอบคำถามภาคเอกชนไทยที่โรงแรม ITC Maurya กรุงนิวเดลี วันที่ 27 เม.ย.

ภาคราชการอินเดียตอบคำถามภาคเอกชนไทยที่โรงแรม ITC Maurya กรุงนิวเดลี วันที่ 27 เม.ย.

สถานเอกอัครราชทูตจะจัดการสัมมนาระหว่างกรมนโยบายและส่งเสริมการลงทุนของอินเดีย (DIPP) กับภาคธุรกิจไทย ในวันศุกร์ที่ 27 เม.ย. 2555 นี้

ขอเชิญนักศึกษาไทยในเมืองลัคเนาว์และพาราณสีรับบริการตรวจสุขภาพฟรี วันที่ 16-17 มี.ค. 55

ขอเชิญนักศึกษาไทยในเมืองลัคเนาว์และพาราณสีรับบริการตรวจสุขภาพฟรี วันที่ 16-17 มี.ค. 55

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ขอเชิญชวนนักศึกษาไทยในเมืองลัคเนาว์และพาราณสี รับบริการตรวจสุขภาพฟรี

ขอเชิญชมงานแสดงศิลปหัตถกรรม Surajkund Mela 1-15 ก.พ.

ขอเชิญชมงานแสดงศิลปหัตถกรรม Surajkund Mela 1-15 ก.พ.

ขอเชิญชวนชาวไทยในกรุงนิวเดลี และเมืองใกล้เคียง เที่ยวชมงาน Surajkund Mela ครั้งที่ 26 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าประจำปี

ขอเชิญชาวไทยเข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี วันเสาร์ที่ 4 ก.พ. 55

ขอเชิญชาวไทยเข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี วันเสาร์ที่ 4 ก.พ. 55

ขอเชิญชาวไทยเข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี วันเสาร์ที่ 4 ก.พ. 55

นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ฯ ได้รับเชิญให้เยือนอินเดีย ในฐานะแขกเกียรติยศ วันสาธารณรัฐอินเดีย 26 มกราคม ศกนี้

นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ฯ ได้รับเชิญให้เยือนอินเดีย ในฐานะแขกเกียรติยศ วันสาธารณรัฐอินเดีย 26 มกราคม ศกนี้

นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้ตอบรับคำเชิญรัฐบาลอินเดีย ที่เชิญเยือนอินเดียอย่างเป็นทางการในฐานะแขกเกียรติยศ

มติครม. เห็นชอบแนวทางช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

มติครม. เห็นชอบแนวทางช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

คณะรัฐมนตรีวันที่ 18 ตุลาคม 2554 มีมติเห็นชอบแนวทางการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ...

ประกาศร่วมงานเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ประกาศร่วมงานเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ขอเชิญชาวไทยในกรุงนิวเดลีและบริเวณใกล้เคียง ร่วมงานเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ...

กำหนดการและวิธีการลงคะแนนเลือกตั้งในอินเดีย

กำหนดการและวิธีการลงคะแนนเลือกตั้งในอินเดีย

กำหนดการและวิธีการลงคะแนนเลือกตั้งในอินเดีย ผู้ที่ลงทะเบียนเลือกตั้งที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี

การตรวจสอบการลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

การตรวจสอบการลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ที่เว็บไซต์ http://www.khonthai.com