ประกาศราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารรับคำร้องของฝ่ายกงสุลหลังเดิมพร้อมครุภัณฑ์

ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ผ้าม่านและมู่ลี่สำหรับอาคารที่ทำการ สอท.ฯ

ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการเชื่อมต่อระบบประปา

ประกาศราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมเสาธงหน้าทำเนียบ ออท.ฯ

ประกาศราคากลางงานปรับปรุงไม้บังตาเครื่องปรับอากาศ

ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการสถาปนิกท้องถิ่นเพื่อดำเนินการขอใบรับรองที่เกี่ยวข้อง

ประกาศราคากลางงานติดตั้งตะแกรงทางเดินครัวที่ทำการฯ

ประกาศราคากลางงานปรับปรุงภูมิทัศน์รอบทำเนียบเอกอัครราชทูต

ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์อาคารที่ทำการฯ

ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์อาคารที่ทำการฯ

Download เอกสารได้ที่นี่