การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร – วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงลงคะแนน

การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร – วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงลงคะแนน

ประกาศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี เรื่อง วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร           ...

ประกาศวันหยุดราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ประจำปี 2562

ประกาศราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมสีอาคารทำเนียบเอกอัครราชทูต

การย้ายที่ทำการฝ่ายกงสุลประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี

การย้ายที่ทำการฝ่ายกงสุลประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี

ด้วยฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี จะย้ายที่ทำการไปยังอาคารที่ทำการฯ หลังใหม่ ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2561 โดยมีที่อยู่ ...

ประกาศราคากลางงานว่าจ้างที่ปรึกษาคุมงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพักชั่วคราวสำหรับคนไทยและลูกจ้าง สอท.ฯ

ประกาศราคากลางงานว่าจ้างผู้รับเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพักชั่วคราวสำหรับคนไทยและลูกจ้าง สอท.ฯ

ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการเชื่อมต่อระบบประปา

ประกาศราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารรับคำร้องของฝ่ายกงสุลหลังเดิมพร้อมครุภัณฑ์

ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ผ้าม่านและมู่ลี่สำหรับอาคารที่ทำการ สอท.ฯ