สมเด็จพระปิยมหาราชในโอลด์เดลี

สมเด็จพระปิยมหาราชในโอลด์เดลี

  เมื่อประมาณเกือบหนึ่งศตวรรษครึ่งมาแล้ว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปิยมหาราช รัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรี ได้เสด็จฯ ...

อินเดียกับ Blue Economy

อินเดียกับ Blue Economy

แม้ว่าจะมีการอภิปรายเรื่องนี้กันมาก่อนหน้านี้แล้ว แต่แนวคิดเศรษฐกิจภาคทะเล หรือ Blue Economy ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทยพบหารือทวิภาคีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินเดีย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทยพบหารือทวิภาคีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินเดีย

เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นางศุษมา สวราช (Sushma ...

ประกันไว้ ไม่กลัว!

ประกันไว้ ไม่กลัว!

ปัจจุบัน คนไทยนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวที่อินเดียมากขึ้น ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ...

ตามรอยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทำความรู้จักสาธารณรัฐอินเดีย ตอนที่ 3: แม่น้ำ Umngot ในรัฐ Meghalaya ที่มีน้ำใสจนเหมือนเรือลอยได้

ตามรอยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทำความรู้จักสาธารณรัฐอินเดีย ตอนที่ 3: แม่น้ำ Umngot ในรัฐ Meghalaya ที่มีน้ำใสจนเหมือนเรือลอยได้

ความเดิมตอนที่แล้ว สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้นำเสนอบทความตามรอยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทำความรู้จักสาธารณรัฐอินเดีย: ...

จาก “เอกราช” สู่ “อินเดียใหม่” ในอีก 5 ปีข้างหน้า

จาก “เอกราช” สู่ “อินเดียใหม่” ในอีก 5 ปีข้างหน้า

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา นายนเรนทรา โมดี นายกรัฐมนตรีอินเดีย ...

ตามรอยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทำความรู้จักสาธารณรัฐอินเดีย: ตอนที่ 2 กลุ่มพุทธสถานแห่งสาญจี ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า และบรรจุพระธาตุของพระสารีบุตร พระมหาโมคคัลลานะ

ตามรอยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทำความรู้จักสาธารณรัฐอินเดีย: ตอนที่ 2 กลุ่มพุทธสถานแห่งสาญจี ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า และบรรจุพระธาตุของพระสารีบุตร พระมหาโมคคัลลานะ

ความเดิมตอนที่แล้ว สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้นำเสนอบทความตามรอยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทำความรู้จักสาธารณรัฐอินเดีย ...

ตามรอยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทำความรู้จักสาธารณรัฐอินเดีย (ตอนที่ 1 คานธี สมฤติ)

ตามรอยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทำความรู้จักสาธารณรัฐอินเดีย (ตอนที่ 1 คานธี สมฤติ)

ด้วยความสนพระทัยในศิลปวัฒนธรรมของอินเดีย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้เสด็จฯ ...

นาย M. Venkaiah Naidu รองประธานาธิบดีคนใหม่ของอินเดีย

นาย M. Venkaiah Naidu รองประธานาธิบดีคนใหม่ของอินเดีย

หลังจากที่อินเดียมีประธานาธิบดีคนใหม่ไปเมื่อเดือนที่แล้ว ในเดือนสิงหาคมนี้อินเดียก็กำลังจะมีรองประธานาธิบดีคนใหม่อีกหนึ่งตำแหน่ง โดยนาย ...

ประเทศไทย 4.0 Incredible India กับความสัมพันธ์บทใหม่

ประเทศไทย 4.0 Incredible India กับความสัมพันธ์บทใหม่

ครบรอบ 70 ปีความสัมพันธ์ไทย-อินเดีย: ประเทศไทย 4.0 Incredible India กับความสัมพันธ์บทใหม่ วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นวันครบรอบ 70 ...