อินเดียกับ Blue Economy

อินเดียกับ Blue Economy

แม้ว่าจะมีการอภิปรายเรื่องนี้กันมาก่อนหน้านี้แล้ว แต่แนวคิดเศรษฐกิจภาคทะเล หรือ Blue Economy ...