จาก “เอกราช” สู่ “อินเดียใหม่” ในอีก 5 ปีข้างหน้า

จาก “เอกราช” สู่ “อินเดียใหม่” ในอีก 5 ปีข้างหน้า

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา นายนเรนทรา โมดี นายกรัฐมนตรีอินเดีย ...

ทูตไทยหารือ ผอ. ILO สำนักงานอินเดีย โอกาสร่วมส่งเสริมคุณภาพแรงงานอินเดีย

ทูตไทยหารือ ผอ. ILO สำนักงานอินเดีย โอกาสร่วมส่งเสริมคุณภาพแรงงานอินเดีย

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 คุณปนัดดา บุญพลา ผู้อำนวยการสำนักงานองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ด้านงานที่มีคุณค่าภูมิภาคเอเชียใต้ ...