จาก “เอกราช” สู่ “อินเดียใหม่” ในอีก 5 ปีข้างหน้า

จาก “เอกราช” สู่ “อินเดียใหม่” ในอีก 5 ปีข้างหน้า

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา นายนเรนทรา โมดี นายกรัฐมนตรีอินเดีย ...