บริการประชาชน
2DBA9E0A-C4EB-48FA-8AD4-6627CD2FB4F7Created with sketchtool.
2DBA9E0A-C4EB-48FA-8AD4-6627CD2FB4F7Created with sketchtool.
2DBA9E0A-C4EB-48FA-8AD4-6627CD2FB4F7Created with sketchtool.
2DBA9E0A-C4EB-48FA-8AD4-6627CD2FB4F7Created with sketchtool.
ประกาศดูทั้งหมด
โครงการกงสุลสัญจร ณ เมืองลัคเนา

11 ก.ค. 2566

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการสารนิเทศ

20 มิ.ย. 2566

โครงการกงสุลสัญจร ณ เมืองกุสินารา รัฐอุตตรประเทศ

20 มิ.ย. 2566

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าสอบข้อเขียนตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการด้านสารนิเทศและวัฒนธรรม

1 มิ.ย. 2566

รับสมัครผู้ช่วยดำเนินการด้านสารนิเทศและวัฒนธรรม (1 อัตรา)

12 พ.ค. 2566

รับสมัครผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง (1 อัตรา)

3 พ.ค. 2566

ดูทั้งหมด
Social Media