บริการประชาชน
ประกาศดูทั้งหมด
งานวันชาติสำหรับชุมชนไทย

23 พ.ย. 2565

การกลับมาเปิดทำการของฝ่ายกงสุล

25 ม.ค. 2565

การปิดที่ทำการและระงับการให้บริการทั่วไปของฝ่ายกงสุลเป็นการชั่วคราว

8 ม.ค. 2565

การแข่งขันออกแบบตราสัญลักษณ์ “75 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - อินเดีย”

4 ม.ค. 2565

ดูทั้งหมด
Social Media