ข่าวกิจกรรมดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
บริการประชาชน
2DBA9E0A-C4EB-48FA-8AD4-6627CD2FB4F7Created with sketchtool.
2DBA9E0A-C4EB-48FA-8AD4-6627CD2FB4F7Created with sketchtool.
2DBA9E0A-C4EB-48FA-8AD4-6627CD2FB4F7Created with sketchtool.
2DBA9E0A-C4EB-48FA-8AD4-6627CD2FB4F7Created with sketchtool.
ประกาศดูทั้งหมด
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าสอบข้อเขียนตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการด้านสารนิเทศและวัฒนธรรม

1 มิ.ย. 2566

รับสมัครผู้ช่วยดำเนินการด้านสารนิเทศและวัฒนธรรม (1 อัตรา)

12 พ.ค. 2566

รับสมัครผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง (1 อัตรา)

3 พ.ค. 2566

ประกาศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี เรื่อง วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร

27 มี.ค. 2566

ขยายเวลาการรับสมัครเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทย - อินเดีย (2 อัตรา)

27 ก.พ. 2566

รับสมัครเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทย - อินเดีย ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี (2 อัตรา)

20 ก.พ. 2566

ดูทั้งหมด
Social Media