การกลับมาเปิดทำการของฝ่ายกงสุล

การกลับมาเปิดทำการของฝ่ายกงสุล

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 ม.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 1,698 view

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี

ฉบับที่ 3/2565

เรื่อง การกลับมาเปิดทำการของฝ่ายกงสุล

...........................................................

          ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะในเขตพื้นที่กรุงนิวเดลีและปริมณฑลได้เริ่ม
เข้าสู่ภาวะคลี่คลายแล้วนั้น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี จึงจะกลับมาเปิดให้บริการกงสุลตั้งแต่วันที่
31 มกราคม 2565 เป็นต้นไป คนไทยที่มีความจำเป็นและประสงค์ทำการนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการ สามารถติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ +๙๑ ๙๕๙๙๓ ๒๑๔๘๔

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

         

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี

25 มกราคม 2565