การจัดงานเทศกาลอาหารไทย

การจัดงานเทศกาลอาหารไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 ก.ย. 2566

| 298 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ร่วมกับโรงแรม Leela Palace นิวเดลี จัดเทศกาลอาหารไทยที่ห้องอาหาร The Qube เพื่อเผยแพร่อาหารและผลิตภัณฑ์ของไทย โดยอาหารไทยในงานดังกล่าวได้รับการรังสรรค์ขึ้นจากเชฟกรุงทอง ภูเรียนศรี เชฟไทยประจำโรงแรม Leela Palace ระหว่างวันที่ 14 - 16 กันยายน 2566

ในช่วงพิธีเปิดเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 นางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี และนาย Anupam Dasgupta รองประธานเครือโรงแรม Leela Palace (North India) ได้กล่าวต้อนรับแขกผู้เข้าร่วม ซึ่งมีเอกอัครราชทูตและผู้แทนของประเทศสมาชิกอาเซียนและมิตรประเทศของไทยเข้าร่วม

ในโอกาสเดียวกันนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้นำผลไม้ไทยมาจัดแสดงและเปิดโอกาสให้แขกในงานได้รับประทาน รวมถึงยังได้สนับสนุนการทำของหวานโดยผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารหวานจากประเทศไทยอีกด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ