การจัดจ้างบริษัทเพื่อจัดทำคลิปวีดิโอทำอาหารไทยภายใต้โครงการส่งเสริมอาหารไทยในอินเดียผ่านสื่อชั้นนำ

การจัดจ้างบริษัทเพื่อจัดทำคลิปวีดิโอทำอาหารไทยภายใต้โครงการส่งเสริมอาหารไทยในอินเดียผ่านสื่อชั้นนำ

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13 ก.ย. 2566

| 89 view

เอกสารประกอบ

จ้างทำคลิปวิดีโอ.pdf