การจัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน (เพื่อทดแทนคันเดิม) ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น HYBRID S. AERO TYPE ขนาดเครื่องยนต์ 2.5 L (2,493 ซีซี)

การจัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน (เพื่อทดแทนคันเดิม) ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น HYBRID S. AERO TYPE ขนาดเครื่องยนต์ 2.5 L (2,493 ซีซี)

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 ธ.ค. 2566

| 685 view

เอกสารประกอบ

รถยนต์ส่วนกลาง.pdf