การจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจไทย-อินเดีย (thaiindia.net) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (Project Officer) ประจำศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจไทย-อินเดีย (thaiindia.net) (ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)

การจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจไทย-อินเดีย (thaiindia.net) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (Project Officer) ประจำศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจไทย-อินเดีย (thaiindia.net) (ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 ก.ย. 2566

| 727 view

เอกสารประกอบ

จ้างลูกจ้างฝ่ายเศรษฐกิจ.pdf