การทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ณ วัดโภคัลพุทธวิหาร

การทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ณ วัดโภคัลพุทธวิหาร

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 ม.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 ม.ค. 2567

| 200 view

สวัสดีปีใหม่ 2567

ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ นางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี พร้อมด้วยหน่วยงานทีมประเทศไทย ร่วมกิจกรรมมงคลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ วัดโภคัลพุทธวิหาร กรุงนิวเดลี ประกอบด้วย การทำวัตรสวดมนต์เช้า ทำบุญตักบาตร และถวายเพลพระสงฆ์ รวมทั้งแจกทานผ้าห่มกันหนาว และซาโมซ่า (ขนมแป้งทอดสอดไส้ เมนูทานเล่นยอดฮิตของชาวอินเดีย) ให้แก่ชาวอินเดียที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงกับวัด นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ยังใช้โอกาสนี้พบปะพูดคุยและอวยพรปีใหม่นักเรียนไทยและคนไทยในอินเดียที่มาเข้าร่วมงานด้วย และงานนี้ยังมีชาวอินเดียที่นับถือศาสนาพุทธเข้าร่วมงานด้วยจำนวนหนึ่ง กิจกรรมต้อนรับปีใหม่ครั้งนี้ นอกจากจะได้ทำบุญสร้างกุศลต้อนรับปีใหม่แล้ว ยังเป็นโอกาสได้พบปะชาวไทย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศาสนาและวัฒนธรรมของไทยกับชาวอินเดียในพื้นที่ด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ