การปิดที่ทำการและระงับการให้บริการทั่วไปของฝ่ายกงสุลเป็นการชั่วคราว

การปิดที่ทำการและระงับการให้บริการทั่วไปของฝ่ายกงสุลเป็นการชั่วคราว

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ม.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 1,598 view

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี

ฉบับที่ 2/2565

เรื่อง การปิดที่ทำการและระงับการให้บริการทั่วไปของฝ่ายกงสุลเป็นการชั่วคราว

...........................................................

          ตามที่ทางการอินเดียได้ประกาศมาตรการเคอร์ฟิวในพื้นที่กรุงนิวเดลีและปริมณฑลตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2565 เพื่อลดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างฉับพลัน ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

          เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี จึงขอประกาศปิดที่ทำการและระงับการให้บริการทั่วไปของฝ่ายกงสุลตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะแจ้งวันเวลาที่จะกลับมาเปิดบริการให้ทราบในโอกาสแรกต่อไป

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอให้คนไทยทุกคนในอินเดียปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลอินเดีย และรัฐที่ตนพักอาศัยอยู่อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและคนรอบข้าง

          ในส่วนของคนไทยที่ได้ทำการนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการไว้แล้ว เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
จะติดต่อไปยังท่านทางโทรศัพท์เพื่อทำการเลื่อนนัดหมายไปในโอกาสที่เหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ กรณีคนไทยมี
ความประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือเร่งด่วน สามารถติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน +๙๑ ๙๕๙๙๓ ๒๑๔๘๔

          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

         

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี

8 มกราคม 2565