การพบหารือกับอธิบดีสำนักงานมาตรฐานอินเดีย (Bureau of Indian Standards - BIS)

การพบหารือกับอธิบดีสำนักงานมาตรฐานอินเดีย (Bureau of Indian Standards - BIS)

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 มิ.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 มิ.ย. 2567

| 302 view

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567 นางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ได้พบนาย Pramod Kumar Tiwair อธิบดีสำนักงานมาตรฐานอินเดีย (Bureau of Indian Standards -BIS) เพื่อหารือเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบรับรองและออกใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสำหรับผู้ผลิตสินค้าเพื่อส่งออกจากประเทศต่าง ๆ ไปยังอินเดีย โดยมีอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายพาณิชย์) และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ