การลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

การลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 พ.ค. 2566

| 249 view

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2566 เวลา 09.00 - 17.00 น.สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ได้จัดการลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ สำหรับคนไทยที่อยู่ในเขตอาณา โดยการจัดการลงคะแนนดังกล่าวเสร็จสิ้นไปด้วยความเรียบร้อย และดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เกี่ยวข้อง

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ