การเดินทางเยือนกรุงนิวเดลีของรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

การเดินทางเยือนกรุงนิวเดลีของรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

วันที่นำเข้าข้อมูล 5 มิ.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 5 มิ.ย. 2567

| 39 view

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2567 นางต้องฤดี มากบุญ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และนายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ได้เดินทางเยือนกรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย เพื่อเยี่ยมชมอาคารที่ทำการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี และประชุมหารือกับเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ณ กรุงนิวเดลี พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และผู้แทนสถานกงสุลใหญ่ทั้งสามแห่งในอินเดีย ซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ เกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงการบริหารงานของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่องลูกจ้างท้องถิ่น โดยคณะฯ ได้ตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่ของลูกจ้างท้องถิ่นสถานเอกอัครราชทูตฯ ในโอกาสดังกล่าวด้วย

 

263236 263242   263241   263240   263239   263238   263237