การเปิดตัวตราสัญลักษณ์ครบรอบ ๗๕ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - อินเดีย

การเปิดตัวตราสัญลักษณ์ครบรอบ ๗๕ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - อินเดีย

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 มี.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 มี.ค. 2565

| 373 view
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนางสุจิตรา ธุไร เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศได้เป็นประธานร่วมจัดพิธีเปิดตัวตราสัญลักษณ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 75 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – อินเดีย ณ เจริญนครฮอลล์ ไอคอนสยาม
 
กระทรวงการต่างประเทศ และสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย ได้ร่วมกันจัดการประกวดตราสัญลักษณ์ เพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่ชาวไทยและอินเดียถึงสายสัมพันธ์ อันใกล้ชิดระหว่างสองประเทศ และการฉลองครบรอบ 75 ปี ความสัมพันธ์ในปี 2565
 
ตราสัญลักษณ์ที่ได้รางวัลชนะเลิศได้รับแรงบันดาลใจจากผ้าขาวม้าและผ้าส่าหรีซึ่งถูกนำมาผูกรวมกันเพื่อสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างสองฝ่ายและสะท้อนถึงความสัมพันธ์ ทั้งนี้ ตราสัญลักษณ์ดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยหน่วยงานของฝ่ายไทยและอินเดีย ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมในสาขาต่าง ๆ อาทิ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ในไทยและอินเดีย ต่อเนื่องตลอดปี 2565
 
*****

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง