การแข่งขันออกแบบตราสัญลักษณ์ “75 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - อินเดีย”

การแข่งขันออกแบบตราสัญลักษณ์ “75 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - อินเดีย”

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 ม.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 4,367 view

เนื่องในโอกาสที่ไทยและอินเดียจะเฉลิมฉลองครบรอบ 75 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในปี 2565 และเพื่อให้สาธารณชนได้มีส่วนร่วมในการเฉลิมฉลองและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ภายใต้หัวข้อ “75 ปีแห่งมิตรภาพไทย - อินเดีย” ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

ผู้ชนะเลิศการประกวดการแข่งขันฯ จะได้รับรางวัลเป็นเงินสด* จำนวน 50,000 บาทรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 32,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน 16,000 บาท ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานมาที่อีเมล [email protected] ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 กระทรวงฯ จะประกาศผลการประกวดฯ ในวันที่ 11 มีนาคม 2565 ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อีเมล [email protected] หรือโทร 02-203-5000 ต่อ 12020

หมายเหตุ: การมอบเงินรางวัลเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข (terms of reference) ของการแข่งขัน

เอกสารประกอบ

TOR_Logo_design_Competition_(Latest)_THAI_version.doc(1).pdf