สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี จัดกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี จัดกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 ต.ค. 2566

| 291 view

เมื่อวันที่ 9 ต.ค. 2566 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันนวมินทรมหาราช 13 ต.ค. 2566 ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี โดย น.ส. ภัทรัตน์ หงษ์ทอง เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี เป็นประธาน พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ส่วนราชการไทยในกรุงนิวเดลีและครอบครัวเข้าร่วม โดยได้ประกอบพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ การกล่าวรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าว

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ