ขยายเวลาการรับสมัครเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทย - อินเดีย (2 อัตรา)

ขยายเวลาการรับสมัครเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทย - อินเดีย (2 อัตรา)

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 ก.พ. 2566

| 538 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ขยายเวลาการรับสมัคร (1) รองบรรณาธิการใหญ่/นักเขียนบทความทางวิชาการ และ (2) เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ ประจำศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทย - อินเดีย ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี

ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ภายในวันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 16.30 น. (เวลาอินเดีย)

เอกสารประกอบ

Announcement_extend_the_submisison_deadline_-_BIC.pdf