สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ต้อนรับคณะพระสงฆ์และสามเณรจากโครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อนปี 2567 ของวัดโภคัลพุทธวิหาร กรุงนิวเดลี

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ต้อนรับคณะพระสงฆ์และสามเณรจากโครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อนปี 2567 ของวัดโภคัลพุทธวิหาร กรุงนิวเดลี

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 พ.ค. 2567

| 116 view

เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2567 น.ส. ภัทรัตน์ หงษ์ทอง เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี พร้อมข้าราชการทีมประเทศไทยและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ได้ร่วมกันต้อนรับคณะพระสงฆ์จากวัดโภคัล พุทธวิหาร จำนวน 6 รูปและสามเณร จำนวน 22 รูป ซึ่งบรรพชาเป็นสามเณรตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนปี 2567 ของวัดฯ ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตภัทรัตน์ฯ ได้กล่าวต้อนรับคณะและกล่าวถึงอิทธิพลของพุทธศาสนาที่มีต่อความสัมพันธ์ไทย-อินเดียและวิถีชีวิตของคนไทย นอกจากนี้ คณะยังได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับความเป็นมาของสถานเอกอัครราชทูต ความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยและความสัมพันธ์ไทย-อินเดีย รวมถึงพุทธศาสนาในประเทศไทยอีกด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ