งานวันสงกรานต์ พ.ศ. 2565 ณ วัดโภคัลพุทธวิหาร

งานวันสงกรานต์ พ.ศ. 2565 ณ วัดโภคัลพุทธวิหาร

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 เม.ย. 2565

| 213 view

เมื่อวันที่ 13 เม.ย. 65 เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทย เข้าร่วมงานวันสงกรานต์ ณ วัดโภคัลพุทธวิหาร

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ