งานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสครบรอบ 75 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – อินเดีย

งานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสครบรอบ 75 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – อินเดีย
321 view

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ซึ่งเป็นวันครบรอบ 75 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – อินเดีย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสดังกล่าวที่โรงแรม Oberoi กรุงนิวเดลี โดย ดร. Rajkumar Ranjan Singh รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินเดีย ร่วมเป็นแขกเกียรติยศ และมีคณะทูตานุทูต ระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนด้านต่างๆ ของอินเดีย ชุมชนไทย และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานจำนวนมาก


นางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินเดีย ได้กล่าวเปิดงานโดยสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างไทยและอินเดียที่ยาวนานผ่านด้านวัฒนธรรมและพัฒนามาสู่ทุกมิติในปัจจุบัน ทั้งด้านการเมือง ความมั่นคง การค้าการลงทุน โดยเฉพาะการท่องเที่ยว และในทุกระดับทั้งทวิภาคี กรอบความร่วมมือภูมิภาคและพหุภาคี และภายในงานได้มีการนำเสนอภาพลักษณ์ประเทศไทยทั้งด้านการแสดงนาฏศิลป์ไทยจากคณะนาฏศิลป์สบันงา จ. เชียงใหม่ คลิปการท่องเที่ยวไทย การสาธิตการทำผัดไทยโดยเชฟมาโนชย์ พึ่งพร้อม จาก Market Cafe by Khao Restaurant และการจัดแสดงและให้ชิมสินค้าอาหาร ผักและผลไม้ของไทย โดยได้รับการสนับสนุนจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ และบริษัท Namdhari ผู้นำเข้าผลไม้ไทย นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังได้ร่วมกับโรงแรม Oberoi จัดกิจกรรมสัปดาห์อาหารไทย จนถึง 7 สิงหาคม 2565 ซึ่งรังสรรค์โดยเชฟจาก Market Cafe by Khao Restaurant เพื่อเป็นการส่งเสริมความนิยมอาหารไทยในอินเดีย


สถานเอกอัครราชทูตฯ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา เมืองมุมไบ และเมืองเจนไน รวมทั้งสำนักงานภายใต้ทีมประเทศไทยในอินเดีย ได้ใช้โอกาสการฉลอง 75 ปี ความสัมพันธ์ฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพของประเทศไทยในด้านต่างๆ ในอินเดียทั้งวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ ตลอดทั้งปี 2565

ไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับอินเดียเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2490 แต่ทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันนานนับพันปีผ่านการเผยแผ่ศาสนา แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และการค้าขาย ซึ่งความเชื่อมโยงกันระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศได้เป็นปัจจัยส่งเสริมความแข็งแกร่งของความสัมพันธ์ระหว่างกันในทุกสาขาและระดับ โดยภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 เริ่มคลี่คลาย ทั้งสองฝ่ายได้กลับมาแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกันและจัดการประชุมร่วมกันในหลายวาระโอกาส โดยล่าสุด คือการประชุมหารือระดับปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ไทย-อินเดีย ครั้งที่ 6 ที่กรุงนิวเดลี เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 รวมทั้งจะมีการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมเพื่อความร่วมมือ ไทย-อินเดีย ครั้งที่ 9 ที่กรุงเทพฯ ในเดือนสิงหาคม ศกนี้

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ