งานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

งานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 พ.ย. 2566

| 223 view

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 นายธีรภัทร มงคลนาวิน อุปทูต เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต เพื่อเป็นเกียรติแก่นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะ ในโอกาสเดินทางเยือนกรุงนิวเดลี เพื่อเข้าร่วมการประชุมองค์การอนามัยโลก ภูมิภาคเอเชียใต้-ตะวันออก สมัยที่ 76

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ