งานเสวนา "Act East to Indo Pacific : Role of North-east Indian states in Connecting the Connectivities"

งานเสวนา "Act East to Indo Pacific : Role of North-east Indian states in Connecting the Connectivities"

วันที่นำเข้าข้อมูล 31 ต.ค. 2565

| 34 view

เมื่อวันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2565 กระทรวงการต่างประเทศอินเดีย ร่วมกับ Asian Confluence จัดงานเสวนาในหัวข้อ “Act East to Indo Pacific: Role of North-east Indian states in Connecting the Connectivities” ที่เมืองอิมพาล รัฐมณีปุระ โดยมีนาย N Biren Singh มุขมนตรีแห่งรัฐมณีปุระ และ ดร. Rajkumar Ranjan Singh รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการศึกษา เป็นประธาน และมีผู้เข้าร่วมเสวนา อาทิ นักการทูตอาวุโส นักวิชาการ และผู้ประกอบการของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียเข้าร่วม ทั้งนี้ งานเสวนาดังกล่าวประกอบด้วยหัวข้อเสวนา ดังนี้

1) Fostering Sub-regional Cooperation in Bay of Bengal Region: An assessment and the way forward from the NER
2) Assessing Development Paradigms: Potential, challenges and the way forward for meeting the Sustainable Development Goals
3) Traditional and Non-Traditional Security: An assessment from the North East
4) Human Capital Development: Potential, Challenges and the way forward.

ในงานเสวนาดังกล่าว นางสาวรัชนี เอื้อไพโรจน์กิจ อัครราชทูตที่ปรึกษา ได้เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมกล่าวเสวนาในหัวข้อ “Human Capital Development” โดยได้เน้นย้ำนโยบายของไทยในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับประเทศต่าง ๆ ทั้งในระดับทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ร่วมเสวนาบนเวทีและผู้เข้าร่วมฟังการเสวนา เกี่ยวกับสาขาและกรอบความร่วมมือที่ไทยและอินเดียจะสามารถดำเนินการร่วมกัน เพื่อผลักดันวาระการพัฒนาทุนมนุษย์อันจะช่วยส่งเสริมความเชื่อมโยงในภูมิภาคและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ