งานแถลงข่าวเปิดตัวความร่วมมือทางธุรกิจด้่านการสร้่างอาณาจักรดิจิทัลโลกเสมือนระดับโลก

งานแถลงข่าวเปิดตัวความร่วมมือทางธุรกิจด้่านการสร้่างอาณาจักรดิจิทัลโลกเสมือนระดับโลก

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 ต.ค. 2565

| 38 view

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 นายธีรภัทร มงคลนาวิน อัครราชทูต ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างบริษัท Translucia ประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัทในสังกัดของ T&B Media Global ประเทศไทย และบริษัท Sunovatech ของอินเดีย ในการสร้างอาณาจักรดิจิทัลโลกเสมือนระดับโลก (Global Metaverse) ที่มีมูลค่ามากถึง 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยความร่วมมือกับบริษัทของอินเดียในครั้งนี้จะทำให้ Translucia ได้รับองค์ความรู้อันเป็นเลิศในการจัดทำโลกเสมือนจริงแบบ 3D ซึ่งจะสามารถนำไปต่อยอดให้อาณาจักรดิจิทัลโลกเสมือนที่บริษัท Translucia อยู่ระหว่างพัฒนานั้น กลายเป็นอาณาจักรดิจิทัลโลกเสมือนระดับโลกในอนาคต รวมทั้งจะเป็นส่วนส่งเสริมให้บริษัท Translucia สามารถต่อยอดความร่วมมือไปสู่บริษัทอื่น ๆ ของอินเดียในสาขาการสาธารณสุข การศึกษา วัฒนธรรม และอสังหาริมทรัพย์อีกด้วย

ในช่วงพิธีเปิดการแถลงข่าว อัครราชทูตได้กล่าวแสดงความยินดีต่อการร่วมมือทางธุรกิจระหว่างอินเดียและไทยในครั้งนี้ ซึ่งมีความสำคัญยิ่งเนื่องจากเป็นการลงทุนขนาดใหญ่ของไทยครั้งแรกในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทำร่วมกับบริษัทอินเดีย สะท้อนถึงทัศนคติในเชิงบวกของภาคเอกชนไทยต่ออินเดียได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ การร่วมมือทางธุรกิจในสาขานี้ยังส่งผลในเชิงบวกต่ออุตสาหกรรมของทั้งสองประเทศด้วย กล่าวคือ ต่อไทยในการได้รับองค์ความรู้อันเป็นเลิศในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่อินเดียมีความเชี่ยวชาญ และต่ออินเดียในการทำให้ภาคเอกชนอินเดียมีความเข้มแข็งในด้านเงินทุนและขีดความสามารถในการแข่งขัน ทำให้อินเดียพึ่งพาตนเองได้มากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับนโยบายที่รัฐบาลอินเดียสนับสนุน

อนึ่ง T&B Media Global เป็นบริษัทสัญชาติไทย ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์และการเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจจากทั่วโลกผ่านสื่อเทคโนโลยีขั้นสูง โดยเน้นการพัฒนา content ดั้งเดิมที่ได้รับจากพันธมิตรทางธุรกิจโดยเฉพาะในไทยและจีนมาต่อยอดโดยใช้เทคโนโลยีให้เกิดเป็น content ที่เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว และเด็กเล็ก เปรียบเสมือนการกระจายความสุขโดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ โดยในส่วนของการสร้าง Metaverse นั้น บริษัท T&B ได้มีความร่วมมือมาก่อนหน้ากับบริษัท Magnolia Quality Development Corporation (MQDC) ซึ่งลงทุนอยู่ในอินเดียอยู่แล้วในโครงการ Whizdom Club ในธุรกิจ co-working space และคาเฟ่ครบวงจร และอยู่ระหว่างขยายไปยังธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ