สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดกิจกรรมจิตอาสา “Thai Street Food Fair”

สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดกิจกรรมจิตอาสา “Thai Street Food Fair”

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 พ.ย. 2566

| 317 view

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี จัดกิจกรรมตลาดอาหารไทย “Thai Street Food Fair” ภายใต้กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอุดลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยมีการออกร้านจำหน่ายอาหารไทยและขนมหวานจากสถานเอกอัครราชทูตฯ หน่วยงานทีมประเทศไทย และชุมชนคนไทยที่อยู่ในกรุงนิวเดลีและเขตใกล้เคียง ทั้งนี้ เงินรายได้ส่วนหนึ่งได้บริจาคให้แก่องค์กร Help Age India ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ