ราคากลางจัดจ้างผู้ดูแลรักษาสวนและต้นไม้ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ และทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)

ราคากลางจัดจ้างผู้ดูแลรักษาสวนและต้นไม้ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ และทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 ก.ย. 2566

| 267 view

เอกสารประกอบ

ดูแลสวนและต้นไม้.pdf