เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี เข้าร่วมพิธีเปิดอาคารแห่งใหม่ของมหาวิทยาลัยนาลันทา

เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี เข้าร่วมพิธีเปิดอาคารแห่งใหม่ของมหาวิทยาลัยนาลันทา

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 มิ.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 21 มิ.ย. 2567

| 182 view

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567 นางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ได้เข้าร่วมพิธีเปิดอาคารเรียนแห่งใหม่ของมหาวิทยาลัยนาลันทา รัฐพิหาร โดยมีนายนเรนทร โมที นายกรัฐมนตรีอินเดียเป็นประธานและมีบุคคลสำคัญต่าง ๆ เข้าร่วมงานอาทิ ดร. สุพรหมณยัม ชัยศังกระ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินเดีย นายนิธิช กุมาร มุขมนตรีรัฐพิหาร รวมถึงเอกอัครราชทูต/ข้าหลวงใหญ่ของประเทศที่เคยมีบทบาทสนับสนุนการจัดตั้งมหาวิทยาลัยอีกจำนวน 16 คน เข้าร่วมด้วย

ประเทศไทยมีบทบาทสนับสนุนการก่อตั้งมหาวิทยาลัยนาลันทา ซึ่งเป็นผลตามมติที่ประชุมสุดยอดผู้นำเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 4 (4th East Asia Summit) เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2552 ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ รวมทั้งยังร่วมสนับสนุนงบประมาณสำหรับการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานสำหรับมหาวิทยาลัยในช่วงก่อตั้ง และให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทยที่ประสงค์จะศึกษาในสาขาวิชาพุทธศาสนา ปรัชญาและศาสนาเปรียบเทียบที่มหาวิทยาลัยฯ ภายใต้โครงการ “Thailand Fund for Nalanda University”

มหาวิทยาลัยนาลันทาแห่งใหม่นี้ได้รับการก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นเสมือนการฟื้นฟูบทบาทของมหาวิทยาลัยนาลันทาที่เคยรุ่งเรืองในช่วงศตวรรษที่ 5 -12 ซึ่งเคยเป็นแหล่งบ่มเพาะศิลปวิทยาการด้านต่างๆ ของโลกตะวันออกมาก่อนที่จะถูกทำลายลง

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ