นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ. 2566

นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ. 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 ม.ค. 2566

| 475 view

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ. 2566 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ