ปตท.สผ. เข้าเยี่่่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี

ปตท.สผ. เข้าเยี่่่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 เม.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 เม.ย. 2567

| 69 view

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 นางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ได้หารือกับนายศุภการณ์ ธนทิตย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (ปตท.สผ.) เกี่ยวกับศักยภาพทางเศรษฐกิจของอินเดียและโอกาสด้านความร่วมมือในภาคพลังงานระหว่างไทยกับอินเดีย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ