ประกาศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี เรื่อง วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร

ประกาศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี เรื่อง วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 มี.ค. 2566

| 624 view

ข้อมูลการเตรียมความพร้อม การลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร สำหรับคนไทยในเขตอาณา สอท. ณ กรุงนิวเดลี

1. ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 2566 ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม 2566 (เวลา 00.01 น.) - 9 เมษายน 2566 (เวลา 23.59) เวลาตามประเทศไทย โดยสามารถลงทะเบียนได้ทาง
1.1 ลงทะเบียนด้วยตนเองทางออนไลน์ - เว็บไซต์ http://stat.bora.dopa.go.th/Election/popout - เอกสารที่ต้องใช้ - บัตรประจำตัวประชาชนและหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุเพื่อยืนยันตัวตน
1.2 หากประสงค์จะลงทะเบียนผ่านทาง สอท.ฯ ขอให้ส่งคำขอมาทางอีเมล์ [email protected] (โดย สอท.ฯ จะแจ้งรายการเอกสารที่ต้องใช้กลับไป)

2. สอท.ฯ จะจัดการลงคะแนนเลือกตั้ง 2 รูปแบบ ได้แก่ (1) ที่คูหา ณ ที่ทำการ สอท.ฯ และ (2) ทางไปรษณีย์ โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ต้องเลือกรูปแบบการลงคะแนนได้เพียง 1 วิธีการเท่านั้น ทั้งนี้ กำหนดวันและเวลาจะประกาศให้ทราบในโอกาสแรกต่อไป

3. สอท.ฯ จะประกาศรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง/ ข่าวสารการลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ได้แก่ www.newdelhi.thaiembassy.org และ Facebook Page “Royal Thai Embassy, New Delhi” โดยขอให้ติดตามอย่างใกล้ชิด

**หมายเหตุ** เขตอาณา สอท.ฯ ได้แก่ กรุงนิวเดลี, รัฐอรุณาจัลประเทศ, รัฐอัสสัม, รัฐหรยาณา, รัฐหิมาจัลประเทศ, รัฐมณีปุระ, รัฐเมฆาลัย, รัฐมิโซรัม, รัฐนาคาแลนด์, รัฐปัญจาบ, รัฐราชสถาน, รัฐสิกขิม, รัฐตริปุระ, รัฐอุตตรประเทศ, รัฐอุตตรขัณฑ์, และดินแดนสหภาพต่าง ๆ (ยกเว้นหมู่เกาะอันดามันและนิโคบาร์)

เอกสารประกอบ

ประกาศกำหนดวัน_เวลา_ที่เลือกตั้ง_และวิธีการ.pdf