ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมหารือระดับปลัด กต. ไทย-อินเดีย ครั้งที่ 6 ณ กรุงนิวเดลี

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมหารือระดับปลัด กต. ไทย-อินเดีย ครั้งที่ 6 ณ กรุงนิวเดลี

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 เม.ย. 2565

| 852 view

นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเยือนอินเดียระหว่างวันที่ 20-22 เม.ย. 2565 เพื่อเข้าร่วมการประชุมหารือระดับปลัด กต.ไทย - อินเดีย (Foreign Office Consultations) ครั้งที่ 6 ณ กรุงนิวเดลี

สองฝ่ายส่งเสริมการค้า/ลงทุน ติดตามความเชื่อมโยงทางบก/เรือ/อากาศ ความร่วมมือการศึกษาและเทคโนโลยี และเห็นพ้องการจัดประชุม Joint Business Forum ระหว่างภาคเอกชนของสองประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ